Jewgienij Skoczko

Jewgienij Skoczko urodził się 7 października 1976 roku w Homlu. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na wydziale reżyserskim akademii teatralnej w Mińsku. Podczas studiów przyłączył się do młodzieżowego skrzydła Białoruskiego Frontu Ludowego, które w 1997 roku przekształciło się w organizację “Młody Front”.

Kronika represji

25 lutego 1999 roku przeciwko zastępcy przewodniczącego “Młodego Frontu” Jewgienijowi Skoczko wszczęto sprawę karną. Tego dnia Skoczko został zwolniony z aresztu, gdzie odbywał 10 dni aresztu administracyjnego za udział w młodzieżowej akcji protestu “Białoruś do Europy”, która odbyła się 14 lutego.

Podczas aresztu, Skoczko przez 5 dni prowadził suchą głodówkę, mimo tego, że miał poważne problemy ze zdrowiem – niedługo przed aresztowaniem przebywał w szpitalu, gdyż miał wrzody żołądka. Jewgienij Skoczko powiedział, że 23 lutego funkcjonariusze aresztu umieścili go w tak nazywanym “tramwaju” — karcerze, długim ciemnym pokoju z betonowymi ścianami i podłogą. W tym pokoju jest rozbite okno, a podłoga zalana jest wodą. Zdaniem Skoczko, kara była związana z tym, że 23 lutego pracownicy aresztu świętowali Dzień Armii Radzieckiej i byli pijani. 25 lutego, zaraz po zwolnieniu z aresztu, Skoczko odwieziono do prokuratury na przesłuchanie.  Oskarżono go o popełnienie przestępstwa z artykułu 186.3 Kodeksu karnego RB “organizacja i udział w grupowych działaniach, które doprowadziły do utrudnień w transporcie”

20 maja 1999 roku w mińskim sądzie rozpoczął się proces w sprawie Jewgienija Skoczko.
14 czerwca 1999 roku skazano go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1 rok.
Wrócił do rodzinnego Homla, założył rodzinę, ma dzieci, pracuje, nie zajmuje się polityką.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые