Aleh Fedarkiewicz

Urodził sie w 1961 roku. Ma wykształcenie średnie, jest budowlańcem. Pracował w jednym z przedsiębiorstw budowlanych w swoim rodzinnym mieście. W latach 90-tych był pewien czas członkiem Białoruskiego Frontu Ludowego.

Kronika represji

Brał udział w akcjach protestu w Mińsku 19 grudnia 2010 roku. Został zatrzymany podczas brutalnej pacyfikacji pokojowej demonstracji i umieszczony w areszcie śledczym nr 1 w Mińsku na ulicy Wołodarskiej. Oskarżono go o udział w masowych zamieszkach. 12 maja 2011 roku sąd w Mińsku skazał go na 3,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Odbywał karę w kolonii karnej nr 19 w Mohylewie. 14 września 2011 roku został uwolniony na mocy amnestii.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Oksana Nawikawa
  • Alieksiej Bondar
  • Uladzimir Jaromienak
  • Siarhiej Kazakau
  • Andrej Paźniak