Oksana Nawikawa

Oksana Nawikawa – prywatny przedsiębiorca z Mińska, aktywistka społeczna. Urodziła się w 1973 roku we wsi Kłypowszczina w obwodzie mińskim. Zajmowała się hurtowymi dostawami produktów. Półtora roku mieszkała we Francji, gdzie w 2001 roku urodziła się jej córka Rijanna. Oksanę Nawikawą często porównuje się z radzieckimi dysydentkami. Jest znana z indywidualnych akcji protestu i sprzeciwu wobec systemu. Ulotki, które rozpowszechniała zawsze były bardzo emocjonalne i zawsze poruszały czytelników.

Kronika represji 

4 kwietnia 2003 roku sąd w Mińsku skazał Oksanę Nawikawą za znieważenie prezydenta. Została ona oskarżona o to, że 17 października 2002 roku rozdawała ulotki na placu Październikowym. Na ulotkach napisano, że Aleksander Łukaszenka i szefowie ministerstw siłowych są odpowiedzialni za porwania ludzi. Oksana spędziła w areszcie dobę i wieczorem 18 października została zwolniona, otrzymała zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Śledczy z prokuratury, Maksim Podieriej wszczął sprawę karna z artykuł 367, pkt. 2 KK (zniesławienie prezydenta Republiki Białorusi). Za to Nawikawej groziło nawet 5 lat pozbawienia wolności. Sąd nie przesłuchał ani jednego świadka, spośród osób, które proponowała obrona i skazał Oksanę Nawikawą na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Oksana Nawikowa mimo wyroku nadal brała udział w ulicznych akcjach protestu. Dwukrotnie sama organizowała pikiety i poniosła za to odpowiedzialność administracyjną. Za naruszenia kodeksu administracyjnego Oksanie Nawikawej groziło przeniesienie do kolonii żeńskiej, jednak mimo wszystko, władze wzięły pod uwagę, że  ma małe dziecko.

W 2004 roku została członkiem Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.

Dzień przed Dniem Zwycięstwa 2006 roku Oksana Nawikawa wywiesiła przed swoim domem w Mińsku plakat z napisem w języku rosyjskim “Wolność dla więźniów politycznych”. Plakat ten wisiał  tydzień w bardzo widocznym miejscu.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Dzmitrij Chwedoruk
  • Anatol Paulau
  • Nikita Sasim
  • Jewgienij Suworow
  • Andriej Romaszewski