Jewgienij Suworow

Kronika represji

Jewgienij Suworow został zatrzymany przez funkcjonariuszy milicji 14 lutego 2006 roku w Mohylewie za wywieszenie transparentu z hasłem wzywającym do udziału w Dniu białoruskiej solidarności. Najpierw został oskarżony o naruszenie artykuł 156 kodeksu administracyjnego (“drobne chuligaństwo”).

Potem przeciwko Suworowowi wszczęto sprawę z artykułu 435, cz.1 Kodeksu Karnego (“uchylanie się od obowiązku służby wojskowej”). Był to oczywiście jedynie pretekst do pozbawienia wolności młodego człowieka zaangażowanego w działalność polityczną. Potwierdza to również fakt, że komisja poborowa stwierdziła, że Suworow nie nadaje się do służby z powodu poważnych kłopotów ze wzrokiem.
Podczas śledztwa Suworow przebywał w areszcie śledczym w Mohylewie. Ostatecznie sąd skazał go na karę grzywny w wysokości 20 płac minimalnych.


Все новости, связанные с человеком

Другие политические заключённые

  • Aleś Michalewicz
  • Jurij Bandażewskij
  • Fiodar Mirzajanau
  • Oleg Surgan
  • Artiom Breus