This website is not updated. Political prisoners from 2020 can be found here https://prisoners.spring96.org/en

Blog

2 Articles

Jewgienij Suworow: Wpadłeś? To wytrzymaj!

Jewgienij Suworow: Wpadłeś? To wytrzymaj!

Zdaniem Jewgienija Suworowa człowiek nie musi robić tego, za co można go wsadzić do więzienia. Oczywiście, zdarzają się sytuacje, gdy zostaje złapany, wtedy trzeba już wytrzymać. Jeśli wpadłeś, to wytrzymaj. Historię swojego pobytu za kratkami opowiada Jewgienij Suworow, były działacz “Żubra”, działacz polityczny i społeczny z Mohylewa.

Jewgienij Suworow

Jewgienij Suworow

Kronika represji

Jewgienij Suworow został zatrzymany przez funkcjonariuszy milicji 14 lutego 2006 roku w Mohylewie za wywieszenie transparentu z hasłem wzywającym do udziału w Dniu białoruskiej solidarności. Najpierw został oskarżony o naruszenie artykuł 156 kodeksu administracyjnego (“drobne chuligaństwo”).

Potem przeciwko Suworowowi wszczęto sprawę z artykułu 435, cz.1 Kodeksu Karnego (“uchylanie się od obowiązku służby wojskowej”). Był to oczywiście jedynie pretekst do pozbawienia wolności młodego człowieka zaangażowanego w działalność polityczną. Potwierdza to również fakt, że komisja poborowa stwierdziła, że Suworow nie nadaje się do służby z powodu poważnych kłopotów ze wzrokiem.
Podczas śledztwa Suworow przebywał w areszcie śledczym w Mohylewie. Ostatecznie sąd skazał go na karę grzywny w wysokości 20 płac minimalnych.