Andriej Romaszewski

Andriej Romaszewski urodził się 18 lipca 1970 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły studiował chemię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W 1993 roku utworzył “Partię miłośników piwa” –  która zrzeszała twórców z Mińska, poetów, muzyków (istniała do 1997 roku, została zlikwidowana przez władze).  Jeszcze za czasów ZSRR brał udział w wielu politycznych akcjach opozycji, nie tylko na Białorusi, ale również poza jej granicami: w Rosji, na Litwie itd.  Zajmował się wydawaniem i propagowaniem antyradzieckiego wydawnictwa podziemnego. Przez pewien czas pracował w sekretariacie redakcji gazet “Wiadomości BFL” i “Swaboda”.


Kronika represji
Był jednym z zatrzymanych 24 maja 1995 roku, 10 dni po pozytywnych wynikach w referendum dotyczących zmiany symboliki państwowej i sojuszu z Rosją, kiedy to studenci Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego przeprowadzili w centrum Mińska akcję protestu pod oknami budynku administracji prezydenta.  Na początku chodzili oni wokół budynku administracji z rękami założonymi na głowach, miało to symbolizować kraj policyjny. Trzymali również czerwono-zieloną flagę, która wywieszona została na toalecie publicznej na pobliskim skwerze (na tak zwanej “Panikowkie”), ostatecznie flaga została rozerwana. Omonowcy spacyfikowali akcję i zatrzymali 20 osób. Po prawie roku, 29 kwietnia 1996 roku, 3 dni po “Czarnobylskim szlaku” Romaszewskiego aresztowano za udział w akcji protestu  24 maja 1995 roku.  Oskarżono go o to, że właśnie on rozerwał na kawałki czerwono-zieloną flagę, co zostało uznane za znieważenie symboliki państwowej.

3 miesiące Romaszewskij spędził w areszcie śledczym na Wołodarce. 1 lipca 1996 roku sąd uznał go za winnego popełnienia przestępstwa z artykułu 201 pkt.2 (“złośliwe chuligaństwo”). skazano go na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Wyrok wydał sędzia Kyriłowicz. W drugiej połowie lat 90. Romaszewski wyemigrował do Czech, gdzie mieszka do dzisiaj z rodziną.

Другие политические заключённые

  • Paweł Syramolatau
  • Zmicer Palenka
  • Siarhiej Waźniak
  • Jewgienij Sekriet
  • Ryhor Kijko