Andrej Paźniak

Urodzony 20 maja 1977r. w miejscowości Żodino w powiecie mińskim. Ukończył technikum zawodowe i przez 14 lat pracował jako elektromonter. Nie zajmował się polityką, nie należał do żadnej partii czy organizacji politycznej. Od młodzieńczych lat interesował się piłką nożną. Jego ojciec był znanym w kraju trenerem.

Kronika represji

Został zatrzymany 19 grudnia 2010roku na Placu Niepodległości w Mińsku. Dostał mandat w wysokości 30 płac minimalnych. Kiedy po Nowym Roku nie przyszedł do pracy nagle okazało się, że został aresztowany i toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. Oskarżony na podstawie art. 239 pkt. 1 Kodeksu Karnego – „masowe zamieszki”. Przetrzymywany w areszcie śledczym nr 1 przy ul. Wołodarskiego w Mińsku. 26 maja 2011 sąd w Mińsku skazał go na dwa lata ograniczenia wolności. Wyrok został zmieniony później na prace przymusową. 21 Lutego 2013 roku Andrej został warunkowo zwolniony z odbywania kary.

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Nasta Daszkiewicz
  • Michaś Subacz
  • Aleh Fedarkiewicz
  • Nikita Sasim
  • Michaił Czigir