Michaś Subacz

Michaś Subacz –  mieszkaniec rejonu mińskiego, przedsiębiorca, jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” w 2008 roku. Wtedy to setki osób protestowały na ulicach Mińska przeciwko wydanemu przez prezydenta Łukaszenkę dekretowi, zgodnie z którym warunki pracy przedsiębiorców znacznie się skomplikowały i utrudniły.  10 stycznia 2008 roku zatrzymano setki osób – niektórzy z nich zostali mocno pobici, wielu zostało skazanych na areszty administracyjne.


Kronika represji

W styczniu 2008 roku Subacz był sądzony dwukrotnie, sporządzono 2 protokoły za udział w akcjach 10 i 21 stycznia i został skazany na karę grzywny w wysokości  1 400 000 rubli. Później jednak została przeciwko niemu wszczęta kolejna sprawa karna z artykułu  342, cz.1 KK Republiki Białoruś (“Organizacja lub aktywny udział w masowych akcjach, w poważny sposób naruszających porządek publiczny”).

27 maja 2008  roku sędzia Walerij Jeśman uznał Subacza za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i skazał go na 2 lata ograniczenia wolności bez kierowania go do zakładu poprawczego.

Michaś Subacz brał udział również w innych akcjach – był jednym z zatrzymanych podczas akcji 24 marca 2006 roku, podczas pacyfikacji miasteczka namiotowego na placu Październikowym w Mińsku.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые