Dzmitrij Us

Dzmitrij Us – białoruski polityk, prawnik, przedsiębiorca, kandydat na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach prezydenckich 2010 roku. Urodził się 10 czerwca 1971 roku w Mińsku. Studiował zaocznie na Uniwersytecie Grodzieńskim na kierunku prawa. Pracował w fabryce “Intehrał” jako budowniczy. W 1992 roku został dyrektorem wydawnictwa “Trywium”.  W latach 1999–2003 był radnym mińskiej Miejskiej Rady. Również w 2003 i 2007 roku miał zamiar kandydować do Rady, jednak nie zarejestrowano jego kandydatury.

W 2010 roku brał udział w wyborach do lokalnych rad poselskich, w których uzyskał wynik 33% (nie dostał się do Rady). Jego wyborcy zwracali się do CKW z prośbą o ponowne liczenie głosów, oddanych na Usa.

Był jednym z kandydatów w wyborach prezydenckich 19 grudnia 2010 roku.

Kronika represji

Został zatrzymany w Mińsku w nocy z 19 na 20 grudnia po masowej akcji protestu na placu Niepodległości. Pierwszą dobę spędził w areszcie śledczym KGB, a już 20 grudnia został wypuszczony, otrzymał jednak zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

Przez długi czas miał status podejrzanego w sprawie karnej o “masowych zamieszkach”. 18 marca 2011 roku przedstawiono mu zarzuty z artykułu 293 KK Republiki Białorusi (oskarżono go o organizację masowych zamieszek). Us informowała o tym, że śledczy wywierają na niego presję, by ten zeznawał przeciwko swojemu przyjacielowi Mykole Statkiewiczowi. Grożono mu, że jeśli odmówi, otrzyma karę pozbawienia wolności. Odmówił.

26 maja 2011 roku sąd w Mińsku skazał go na 5,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wyrok odbywał w kolonii karnej nr 19 w Mohylewie.

1 października 2011 roku został zwolniony na podstawie dekretu Łukaszenki o ułaskawieniu.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Dzmitrij Chwedoruk
  • Jurij Kazak
  • Uladzimir Kudzinau
  • Artiom Prakapienka
  • Uladzimir Siarhiejeu