Uladzimir Kudzinau

Deputowany Rady Najwyższej 13 kadencji, biznesmen. W parlamencie współpracował z organizacją społeczną “Działanie obywatelskie”, był jednym z inicjatorów impeachmentu Łukaszenki w listopadzie 1996 roku. Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Podczas referendum 1996 roku sporządził protokoły dotyczące wielu naruszeń, jakie miały miejsce w jego okręgu wyborczym, materiały te wysłał do Prokuratury Generalnej RB oraz Prokuratury Obwodu Brzeskiego. Urodził się 11 czerwca 1959 roku we wsi Toneżicy w rejonie Słuckim obwodu mińskiego. W 1981 roku ukończył Politechnikę Białoruską. Zanim zajął się biznesem pracował w inspekcji podatkowej w rejonie Iwacewiczckim obwodu brzeskiego.  Od 1992 roku kierował stworzonym przez siebie małym handlowo-przemysłowym przedsiębiorstwem “Iwacewicze”.

Kronika represji

Pod koniec 1995 roku, po tym jak Uładzimir Kudzinau podjął decyzję o tym by ubiegać się o stanowisko deputowanego, popadł w konflikt z administracją miasta.  Do firmy skierowano 120 pracowników inspekcji podatkowej, by sprawdzili finanse przedsiębiorstwa. Sparaliżowało to na długi czas działalność przedsiębiorstwa. W 1996 roku miały miejsce kolejne inspekcje, w tym i inspekcje z KGB.  W wyniku tego pod koniec 1996 roku budynek firmy stał się własnością państwa, a wszystkie jej sklepy zostały zamknięte. Uladzimir Kudzinau starał się uratować swoją firmę, i rozpocząć eksport mięsa do Rosji.

4 lutego 1997 Uladzimir Kudzinau został aresztowany, oskarżono go o próbę przekupienia urzędnika. 4 sierpnia 1997 roku sąd uznał go za winnego zarzucanego mu czynu i wydał wyrok  7 lat pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze i konfiskatę własności.  Uladzimir Kudzinau nie przyznał się do winy. Zgodnie z białoruskim ustawodawstwem Kudzinau jako deputowany Rady Najwyższej nie mógł zostać aresztowany bez zgody Rady. Prokuratura Generalna, która wszczęła sprawę przeciwko Kudzinauowi w ten sposób naruszyła ustawę “O Radzie Najwyższej”.

1 lutego 2001 roku sąd ponownie rozpatrzył sprawę w związku z tym, że przyjęto nowy Kodeks Karny, zgodnie z którym za łapówkę przewiduje się łagodniejszy wymiar kary. Kudzinauowi zmniejszono wyrok do 5 lat. 5 lutego 2001 roku Uladzimir Kudzinau został zwolniony z kolonii w Mińsku. W tym samym roku wraz z rodziną wyjechał na Krym, gdzie prowadzi swój biznes.

 

Другие политические заключённые

  • Nastazja Azarka
  • Uladzimir Podhol
  • Michaś Paszkiewicz
  • Alieksander Wasiljew
  • Andriej Sannikau