Alieksander Wasiljew

Alieksandr Wasiljew urodził się 18 marca 1946 roku we wsi Golicyno w obwodzie Penzeńskim w Rosji. Po ukończeniu szkoły wojskowej ukończył akademię artyleryjską w Leningradzie, służył w wojskach rakietowych i lądowych. Od 1964 do 1991 roku służył w armii radzieckiej, służbę zakończył w Osipowiczach w randze podpułkownika. Dwukrotnie służył w Niemieckiej Republice Demokratycznej, był świadkiem zburzenia muru berlińskiego. Razem z Walerijem Lewoniewskim dowodził ogólnonarodowym komitetem strajkowym przedsiębiorców.

Kronika represji
7 września 2004 roku został aresztowany. Sąd uznał Wasiljewa za winnego dopuszczenia się publicznego znieważenia prezydenta Aleksandra Łukaszenki, a także organizacji niesankcjonowanego mitingu przedsiębiorców 1 maja 2004 roku. Skazano go na 2 lata pozbawienia wolności (w tej samej sprawie taki sam wyrok otrzymał Walerij). Oskarżenie jako dowód w sprawie, wykorzystało tekst ulotki pierwszomajowej, która była rozpowszechniania przez uczestników komitetu strajkowego. W tekście wiersza który został zamieszczony na ulotce sąd dopatrzył się znieważenia prezydenta. 7 lipca 2005 roku Alieksander Wasiljew wyszedł na wolność ze względu na amnestię. Był przetrzymywany w więzieniu w Grodnie, w orszańskiej kolonii karnej, a następnie przebywał w więziennym szpitalu.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Leanid Swecik
  • Siarhiej Kawalenka
  • Aleksiej Szydłowski
  • Aleś Czernyszew
  • Julia Czigir