Sprawa Lewoniewskiego-Wasiljewa. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Alieksander Wasiljew

Alieksandr Wasiljew urodził się 18 marca 1946 roku we wsi Golicyno w obwodzie Penzeńskim w Rosji. Po ukończeniu szkoły wojskowej ukończył akademię artyleryjską w Leningradzie, służył w wojskach rakietowych i lądowych. Od 1964 do 1991 roku służył w armii radzieckiej, służbę zakończył w Osipowiczach w randze podpułkownika. Dwukrotnie służył w Niemieckiej Republice Demokratycznej, był świadkiem […]

2. Walerij Lewoniewskij

Walerij Lewoniewskij urodził się w Grodnie 15 sierpnia 1963 roku. Ukończył grodzieńską szkołę zawodową, potem uczył się w białoruskim instytucie gospodarstwa narodowego. Pracował jako ślusarz, kierował grodzieńskim obwodowym zrzeszeniem ochrony praw podatników i grodzieńskim centrum ochrony praw konsumentów.