Lista więźniów politycznych2011 roku

1. Aliniewicz Ihor

Urodził się 24 września 1984 roku. Ukończył Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki, zdobywając tytuł inżyniera-elektronika. Brał udział w pracach nad budową rosyjsko -białoruskiego satelity. W czasie nauki zrobił sobie rok przerwy, by popracować na statku wycieczkowym na morzu Karaibskim. Dzięki tej przygodzie udało mu się zobaczyć inne kraje i podszkolić znajomość języków obcych. Od lat szkolnych […]

2. Baranowicz Swiataslau

Urodzony 18 kwietnia 1986 r. w guberni Wilejskiej powiatu mińskiego. Do czasu aresztowania mieszkał w Mińsku, pracował jako budowlaniec. Kronika represji Uczestnik akcji protestacyjnych przeciw sfałszowanym wyborom 19 grudnia 2010 r. w Mińsku. Został aresztowany i oskarżony o „udział w masowych zamieszkach”, co jednak nie nastąpiło w pierwszych dniach bądź tygodniach od zdarzenia, a dopiero […]

3. Bialacki Aleś

Alaksandr Wiktarawicz Bialacki (ur. 25 września 1962 w osadzie Wiartsilia) – białoruski działacz społeczny, polityk i obrońca praw człowieka; dyrektor Centrum Praw Człowieka “Wiosna”, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka; honorowy obywatel miasta Genui, trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. 

4. Daszkiewicz Dzmitrij

Urodził się 20 lipca 1981 roku we wsi Kuszniery w obwodzie brzeskim. Do 5 roku życia mieszkał w Rosji na Dalekim Wschodzie we wsi Jagodne w obwodzie magadańskim. Później – na Białorusi w mieście o nazwie Stare Dorohi. Tam ukończył szkołę średnią. Uczył się w Instytucie Rolniczym w Grodnie. W 2001 roku przyłączył się do narodowego […]

5. Doronin Dzmitrij

Mieszkaniec Mińska. Urodził się 19 kwietnia 1982 roku. Ukończył szkołę zawodową, interesował się informatyką. Pracował jako ślusarz w Mińskim Zakładzie Samochodowym. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie, w której było ośmioro dzieci (połowa z nich w latach 2010-2011 była małoletnia). Ojciec Dzmitrija miał 1-szą grupę inwalidzką, w związku z czym Dzmitrij  był jednym z głównych żywicieli […]

6. Drozd Dzmitrij

Urodził się  26 marca 1973 roku we wsi Drozdy (w 1976 roku wieś ta weszła w skład Mińska). W 1992 roku ukończył mińskie technikum technologiczne o specjalności “fototechnika”, a w 2005 roku historię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (specjalność – “muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego”). Pracował jako fotograf, pasjonował się nauką, badał archiwa. W […]

7. Gniedczyk Oleg

Urodził się 22 listopada 1986 roku. Był działaczem “Młodego Frontu”. W latach 2003-2005 za aktywną działalność w tej organizacji był kilkakrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy milicji i skazywany na areszty administracyjne. Podczas wyborów prezydenckich 2010 roku pracował w sztabie kandydata na prezydenta Białorusi, Uladzimira Niaklajeua. Kronika represji W lipcu 2003 roku, gdy Oleg Gniedczyk był jeszcze […]

8. Kazakau Siarhiej

Działacz kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. Urodził się 12 lutego 1992 roku w Leninogorskie w Rosji. Po rozwodzie rodziców mieszkał w Mińsku, w ojczyźnie mamy. Ukończył szkołę średnią nr 85 w Mińsku. Jeszcze w młodszych klasach starał się napisać książkę. Pasjonował się muzyką, brał udział w konkursach muzycznych. Samodzielnie nauczył się grać na gitarze zwykłej i […]

9. Kirkiewicz Aleś

Zastępca przewodniczącego “Młodego Frontu”, przewodniczący grodzieńskiej filii organizacji. Urodził się w 1989 roku w Grodnie, w rodzinie historyków. Jego dziadek, Aleksander był znanym w Grodnie krajoznawcą. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na wydziale historycznym uniwersytetu w Grodnie, na kierunku archeologia.  Samodzielnie podjął jednak decyzję, by odłożyć w czasie studia, za ważniejszą uważał wtedy działalność […]

10. Kwiatkiewicz Aleksander

Urodził się 4 lutego 1987 roku w rodzinie robotniczej. Od dzieciństwa pomagał mamie w pracy w gospodarstwie. Ukończył szkołę podstawową nr 168 w Mińsku, a potem szkołę zawodową i zdobył profesję “stolarza”. Pracował na produkcji – przygotowywał kompresory do samochodów. Interesował się techniką, grał w piłkę nożną. Kronika represji Na Plac w Mińsku 19 grudnia […]

11. Loban Uladzimir

Urodził się 16 stycznia 1978 roku w Chojnikach, w obwodzie Homelskim. Po katastrofie w Czrnobylu, jego rodzina przeprowadziła się do obwodu Witebskiego, do Wierchniedwińska. Tam też Loban ukończył szkołę i tu też wrócił i rozpoczął pracę po ukończeniu w Mińsku Białoruskiego Technologicznego Uniwersyetu Państwowego. Od kwietnia 2010 roku mieszkał i pracował w stolicy. Nie zajmował […]

12. Macukiewicz Wital

Urodził się 2 maja 1987 roku. Ukończył szkołę nr 138 w Mińsku. Studiował w ekonomię i prawo w Białoruskim Instytucie Prawoznawstwa, który powinien był ukończyć w 2010 roku. Nie relegowano go, jednak nie zdążył obronić dyplomu. Kierownictwo instytutu pozwoliło Witalowi zrobić to później. Nie brał udziału w żadnych ruchach politycznych.

13. Miadzwiedz Dzmitrij

Urodził się 16 stycznia 1960 w Mińsku. Ukończył studia na Narodowym Uniwersytecie Technicznym ze specjalizacją inżynier elektryk. Przez jakiś czas pracował w katedrze naukowej, następnie – w branży budowlanej. Z jego udziałem zbudowano wiele znanych obiektów w stolicy Białorusi, na przykład, był generalnym wykonawcą budowy parku rozrywki “Słoneczna Dolina”. Później prowadził swój biznes. Nie jest zaangażowany […]

14. Mirzajanau Fiodar

Urodził się 9 grudnia 1990 roku w Baranowiczach, w obwodzie brzeskim. Ukończył gimnazjum, podczas nauki był aktywnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego w mieście, obwodzie i kraju: brał udział w olimpiadach z historii, informatyki i geografii. W 2008 roku rozpoczął studia na kierunku “Zarządzanie” Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego o specjalności “ekonomiczna cybernetyka”. Gdy był jeszcze studentem, narodziła […]

15. Mołczanau Aleksander

Urodził się 22 czerwca 1988 roku w Borysowie, w tym mieście mieszkał przez całe swoje życie. Uczył się w szkole nr 22 w Borysowie. Był działaczem młodzieżowej organizacji “Zubr”. Jego działalność polityczna stała się powodem ciągłej uwagi milicji wobec niego. Oprócz tego, przez jego aktywność, ucierpieli i jego bliscy: jego mamie, Galinie Andriejewnie nie przedłużono umowy w […]

16. Niaklajeu Uladzimir

Poeta, kompozytor, pisarz, eseista. Urodził się 9 lipca 1946r. w miejscowości Smargoń. Swoje dzieciństwo spędził w Krewie. W Mińsku uczęszczał do technikum elektronicznego (1962-1966), studiował poezję w Instytucie Literackim (1971, Moskwa), ukończył studia na Wydziale Filologicznym Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Mińsku (1973 rok). Pracował jako korespondent na północy Syberii i na Dalekim Wschodzie, jako technik radiowy w […]

17. Paźniak Andrej

Urodzony 20 maja 1977r. w miejscowości Żodino w powiecie mińskim. Ukończył technikum zawodowe i przez 14 lat pracował jako elektromonter. Nie zajmował się polityką, nie należał do żadnej partii czy organizacji politycznej. Od młodzieńczych lat interesował się piłką nożną. Jego ojciec był znanym w kraju trenerem. Kronika represji Został zatrzymany 19 grudnia 2010roku na Placu […]

18. Poczobut Andrzej

Urodzony 16 kwietnia 1973r. w Brzostowicy Wielkiej. Dziennikarz, publicysta i bloger, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Pracował w grodzieńskich gazetach „Pahonia”, „Dień”, „Miestnoje Wriemia”, w polskiej gazecie „Głos znad Niemna”. Był korespondentem mińskiej niezależnej gazety „Narodnaja Wolja”. Pełnił funkcję Redaktora naczelnego „Magazynu Polskiego na uchodźstwie” – czasopisma Związku Polaków na Białorusi.

19. Prakapienka Artiom

Artiom Prakapienka pochodzi z Grodna, urodził się 27 lipca 1990 roku. Uczył się w Bobrujsku, nie ukrywał swojej przynależności do ruchu anarchistycznego. Kronika represji Atiom Prakapienka, Jauhien Waśkowicz i Paweł Syramolatau byli sądzeni  za próbę podpalenia budynku KGB w Bobrujsku na Białorusi, oskarżono ich o “złośliwe chuligaństwo” i “umyślne uszkodzenie mienia w dużym rozmiarze”. Prokurator Tołstik […]

20. Pratasienia Andriej

Urodził się 12 grudnia 1981 roku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Wydziale Matematyki Stosowanej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako programista. Zajmował się działalnością dobroczynną – pomagał chorym z w zbiórce środków finansowych na operacje. Do listopada 2010 roku nie był członkiem żadnych ruchów, organizacji czy partii politycznych. Miesiąc przed wydarzeniami na placu Niepodległości […]

21. Sekriet Jewgienij

Urodził się 3 października 1966 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły nr 110 służył w wojsku. Ukończył leśnictwo w instytucie technologicznym imienia Kirowa w Mińsku (obecnie Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny). Pasjonuje się projektowanie krajobrazu, którym zajmuje się zawodowo (ukończył w tym kierunku odpowiednie kursy). Kolejną jego pasją jest literatura. Siekriet jest autorem wierszy i prozy, jego utwory […]

22. Syramolatau Paweł

Urodził się w kwietniu 1991 roku w Bobrujsku, w obwodzie Mohylewskim. Ukończył szkołę zawodową. Nie miał określonych poglądów politycznych, nie wyrażał przynależności do żadnej z partii. Pracował jako tokarz w zakładzie metalurgicznym. Jednocześnie podjął naukę w technikum technologiczno-chemicznym w trybie zaocznym. Interesował się informatyką, muzyką, sam komponował i grał z przyjaciółmi w zespole rockowym. Kronika […]

23. Us Dzmitrij

Dzmitrij Us – białoruski polityk, prawnik, przedsiębiorca, kandydat na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach prezydenckich 2010 roku. Urodził się 10 czerwca 1971 roku w Mińsku. Studiował zaocznie na Uniwersytecie Grodzieńskim na kierunku prawa. Pracował w fabryce “Intehrał” jako budowniczy. W 1992 roku został dyrektorem wydawnictwa “Trywium”.  W latach 1999–2003 był radnym mińskiej Miejskiej Rady. Również w 2003 […]

24. Waśkowicz Jauhien

Jauhien Waśkowicz urodził się w Bobrujsku 26 lutego 1990 roku w rodzinie pracowników fizycznych. Po ukończeniu szkoły studiował w trybie zaocznym dziennikarstwo na wydziale filologicznym Uniwersytetu Państwowego im. Kuleszowa w Mohylewie. Pracował w redakcji gazety “Bobrujski kurier”. Był zwolennikiem Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji. Wziął udział w akcji na Placu Niepodległości w 2010 roku, został skazany na […]