Dzmitrij Doronin

Mieszkaniec Mińska. Urodził się 19 kwietnia 1982 roku. Ukończył szkołę zawodową, interesował się informatyką. Pracował jako ślusarz w Mińskim Zakładzie Samochodowym. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie, w której było ośmioro dzieci (połowa z nich w latach 2010-2011 była małoletnia). Ojciec Dzmitrija miał 1-szą grupę inwalidzką, w związku z czym Dzmitrij  był jednym z głównych żywicieli rodziny i pomagał mamie w wychowywaniu i opiece nad młodszymi dziećmi. Nie zajmował się polityką, nie miał na to czasu.

Kronika represji
Dzmitrij Doronin został zatrzymany 14 marca 2011 roku, w miejscu pracy. Umieszczono go w areszcie śledczym na Okrestinie w Mińsku. 22 marca 2011 roku przedstawiono mu zarzuty z  artykułu 293 Kodeksu karnego – “masowe zamieszki”. Wtedy przeniesiono go również do mińskiego aresztu śledczego na Wołodarce. 12 maja 2011 roku sąd w Mińsku skazał go na 3,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wyrok odbywał w kolonii karnej “Witba-3” niedaleko Witebska. Po tym jak wyrok nabrał mocy prawnej Doronina zwolniono z zakładu, w którym pracował. 1 września 2011 roku został ułaskawiony na mocy dekretu Aleksandra Łukaszenki.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Uladzimir Łysko
  • Artiom Gribkow
  • Uladzimir Loban
  • Aleś Czernyszew
  • Anatol Szumczanka