Anatol Szumczanka

Anatol Szumczanka – lider przedsiębiorców, przewodniczący społecznego stowarzyszenia przedsiębiorców “Perspektywa”.

Kronika represji
Anatol Szumczanka został aresztowany 1 marca 2005 roku za udział w akcji protestu przedsiębiorców. Skazano go na 10 dni aresztu administracyjnego. 11 marca Szumczanka został przeniesiony do aresztu śledczego w Mińsku, oskarżono go bowiem o pobicie współwięźnia.

Przedstawiono mu zarzuty z artykułu  339 , pkt.1 Kodeksu Karnego – “chuligaństwo”.  31 marca 2005 roku decyzją prokuratury Szumczanka został zwolniony z mińskiego aresztu śledczego. Prokuratura bowiem zamknęła sprawę ze względu na małą szkodliwość czynu.

Na początku stycznia 2008 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Sądu Najwyższego z poleceniem zlikwidowania stowarzyszenia “Perspektywa”. W informacji, zamieszczonej na stronie ministerstwa zauważono, ze “10 stycznia 2008 roku w Mińsku odbył się miting przedsiębiorców, w którym obok innych osób wziął aktywny udział lider republikańskiego stowarzyszenia społecznego “Perspektywa”,Anatol Szumczanka”. W związku z tym, ministerstwo miało zamiar rozwiązać organizację:  “Z części drugiej artykułu nr 15 “O akcjach masowych” wynika, że stowarzyszenia społeczne mogą zostać zlikwidowane, jeśli osoby odpowiedzialne za ich działalność nie zapewniły odpowiedniego porządku organizacji i przeprowadzenia zebrania, mitingu, marszu ulicznego, demonstracji, pikiety, co doprowadziło do wyrządzenia szkody o dużej wartości lub w istotny sposób zaszkodziło prawom i interesom obywateli, organizacji lub interesom państwowym  i społecznym”.

Jednak 18 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o wycofaniu swojego pozwu z Sądu Najwyższego, po tym jak liderzy organizacji “Perspektywa” złożyli wyjaśnienia, i poinformowali, że kierownictwo stowarzyszenia nie podejmowało decyzji o udziale w niesankcjonowanej akcji jej przewodniczącego, a on sam nie miał żadnych pełnomocnictw, by reprezentować stowarzyszenie podczas masowych akcji.

Другие политические заключённые

  • Andriej Pratasienia
  • Wasyl Parfiankou
  • Anton Kojpisz
  • Andriej Romaszewski
  • Aleksander Mołczanau