Andriej Pratasienia

Urodził się 12 grudnia 1981 roku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Wydziale Matematyki Stosowanej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako programista. Zajmował się działalnością dobroczynną – pomagał chorym z w zbiórce środków finansowych na operacje.

Do listopada 2010 roku nie był członkiem żadnych ruchów, organizacji czy partii politycznych. Miesiąc przed wydarzeniami na placu Niepodległości napisał oświadczenie o przyłączeniu się do Zjednoczonej Partii Obywatelskiej (nie został jednak członkiem partii). Był wolontariuszem podczas kampanii wyborczej Jarosława Romańczuka. 19 grudnia był na Placu Niepodległości, jednak jeszcze przed pacyfikacją demonstracji poszedł do domu.

Kronika represji 

Został zatrzymany 9 lutego 2011 roku. Tego samego dnia w jego mieszkaniu została przeprowadzona rewizja. Przedstawiono mu zarzuty z artykułu 293, pkt.2 KK “aktywny udział w masowych zamieszkach”. Dopiero 16 marca 2011 roku jego rodzice i bliscy dowiedzieli się, że Pratasienia przebywa w areszcie i ma status oskarżonego. 5 maja 2011 roku sąd w Mińsku skazał go na 3 lata pozbawienia wolności. Wyrok odbywał w kolonii w Bobrujsku. 1 września 2011 roku został ułaskawiony na mocy dekretu Łukaszenki.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Ilja Wasiljewicz
  • Siarhiej Kazakau
  • Jewgienij Suworow
  • Wiaczesław Siwczyk