Wiaczesław Siwczyk

Wiaczesław Siwczyk razem z z Jurijem Chadyką był pierwszym więźniem politycznym czasów poradzieckich.

Urodził się 18 grudnia 1962 roku w rodzinie naukowców w Mińsku. W dzieciństwie, 10 lat spędził z rodzicami w Abchazji, potem rodzina wróciła na Białoruś. W 1984 roku Siwczyk ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, pewien czas pracował w Abchazji. W 1988 roku wrócił by mieszkać i pracować w swojej ojczyźnie. Pracował między innymi w Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Zajmował się problemami ekologii i skutków katastrofy w Czarnobylu. W 1989 roku został członkiem Białoruskiego Frontu Ludowego. Gdy został zatrzymany 26 kwietnia 1996 roku po “Czarnobylskim szlaku” w Mińsku, Siwczyk  był sekretarzem Zarządu Białoruskiego Frontu Ludowego.

Kronika represji

Oskarżono go o “organizację działań w poważny sposób naruszających porządek publiczny, bądź udział w nich”. Sprawa karna przeciwko niemu został wszczęta wiosną 1996 roku.  Był przetrzymywany na Wołodarce. By uratować przed aresztowaniami innych członków BFL, rozpoczął bezterminowy protest głodowy. Pod wpływem nacisków międzynarodowej społeczności i protestów na ulicach Mińska, Siwczyk  został zwolniony po 21 dniu aresztu.  Wcześniej, przez trzy dni przebywał na oddziale intensywnej terapii. 17 maja 1996 roku Siwczyk został zwolniony, otrzymał jednak zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Sprawa została całkowicie zamknięta dopiero po kilku latach.

Był jednym z organizatorów zamknięcia mińskiego prospektu imieniu Skoryny w 1998 i 1999 roku, kiedy to Łukaszenka i Jelcyn podpisali porozumienie o stworzeniu państwa związkowego. W latach 2001-2002 brał udział w obronie Kuropat.

11 stycznia 2003 roku decyzją rady BFK został wykluczony z partii “za działalność destrukcyjną…i nie podporządkowanie się decyzjom kierownictwa”. Do tego czasu zajmował w partii różne stanowiska, kierował młodzieżowym skrzydłem partii (w 1998 roku został utworzony pod przewodnictwem Pawła Siewiaryńca “Młody Front”).

W Dzień Woli 2004 roku Siwczyk razem z innymi trzema działaczami opozycji Siwczyk przykuł się łańcuchami do słupa na placu Październikowym w Mińsku. W ten sposób aktywiści protestowali przeciwko zakazowi masowego świętowania uroczystości.

W listopadzie 2004 roku był szefem białoruskiego oddziału na ukraińskim Majdanie podczas Pomarańczowej Rewolucji.

Siwczyk zaczął tworzyć Ruch solidarności “Razem!” i wsparł walkę przedsiębiorców o swoje prawa. W marcu 2006 roku, po wyborach prezydenckich Siwczyk był jednym z organizatorów miasteczka namiotowego na placu Październikowym w Mińsku (uczestnicy tej 4-dniowej akcji nazwali ją Placem Kalinowskiego). Siwczyk był jedynym przedstawicielem “starej” opozycji, który spędził  3 dni i 4 noce razem z protestującą młodzieżą – inni opozycjoniści albo nie mieli sił, albo czasu i odwagi, by wziąć udział w tym nieoczekiwanym wydarzeniu. Wszyscy politycy, którzy byli by wtedy zdolni do podejmowania jakichkolwiek działań, tacy jak Siewiaryniec, Statkiewicz, Labiedźka, zostali odizolowani przez władze i znaleźli się za kratkami.  Kilka godzin przed pacyfikacją miasteczka namiotowego, ok. 20:00 23 marca, służby specjalne porwały Siwczyka i całą noc trzymano go w autobusie, bijąc i inscenizując rozstrzelanie.

Dopiero rankiem, osoby zatrzymane na Placu mogły zobaczyć pobitego Siwczyka na korytarzach Okrestiny. Trafił do szpitala, skąd po 4 dniach jego przyjaciele go wywieźli i ukryli. Wiczesław Siwczyk wyjechał na Ukrainę. Na Białorusi, bez jego udziału, odbyło się posiedzenie sądu i skazano go na 15 dni aresztu, który odbył po powrocie z Ukrainy we wrześniu 2006 roku.

W 2010 roku po pacyfikacji akcji na Placu Niepodległości w Mińsku Siwczyk opuścił Białoruś. Stworzył on i kieruje Białoruskim centrum na Ukrainie, którego celem jest organizacja akcji solidarności z więźniami politycznymi i pomoc uchodźcom politycznym z Białorusi.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Siarhiej Guminskij
  • Mikoła Markiewicz
  • Irina Chalip
  • Eduard Lobau
  • Wiaczesław Siwczyk