Siarhiej Guminskij

Siarhiej Guminskij – działacz “Młodego Frontu” z Orszy (obwód witebski).

Kronika represji

22 stycznia 2007 г. działacz młodzieżowy Siarhiej  Guminskij otrzymał postanowienie o przyznaniu mu statusu podejrzanego w sprawie karnej, wszczętej w związku z namalowaniem graffitti o treściach politycznych z artykułu 341 Kodeksu Karnego  (profanacja i niszczenie mienia). Wcześniej, kilka razy Gumiński był przesłuchiwany w tej sprawie, a w jego mieszkaniu przeprowadzane były rewizje. Jednak po 3 dniach, 25 stycznia, Siarhiej Guminskij został wezwany na posterunek milicji, i okazało się, że sprawa karna została zamknięta w związku z brakiem dowodów o udziale w przestępstwie.

W pierwszych dniach stycznia 2007 roku Guminskij został zatrzymany i pobity przez milicję w Orszy. Skazano go na 3 dni aresztu. Jedną z przyczyn pobicia było to, że milicjantom nie spodobało się, że Guminskij mówi po białorusku. Po tym zdarzeniu miały miejsce jeszcze 2 przypadki zatrzymania i skazania tego członka Młodego Frontu.

Na początku lipca 2011 roku, na domowy adres Siarhieja Guminskiego została wysłana wiadomość z lokalnego komisariatu wojskowego, że ma on zakaz opuszczania Białorusi.  Guminskij studiuje na jednej z polskich uczelni i w tym czasie właśnie zdawał sesję egzaminacyjną. Według oficjalnej wersji, przyczyną zakazu wyjazdu za granicę stał się brak wszystkich niezbędnych dokumentów, które student miał przekazać do komisariatu wojskowego.  Guminskij jednak zaprzecza tej wersji.

Другие политические заключённые

  • Ivan Shyla
  • Aleś Stralcou
  • Julia Czigir
  • Artiom Breus
  • Cimafiej Dranczuk