Aleś Stralcou

Aleś Stralcou – jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” (w 2008 roku wszczęto sprawę karną przeciwko 14 młodzieżowym aktywistom za udział w akcji solidarności z przedsiębiorcami w Mińsku 10 stycznia).

Аleś Stralcou – socjaldemokrata, był zastępcą przewodniczącego Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej. Wielokrotnie był zatrzymywany i sądzony w sprawach administracyjnych za udział w akcjach opozycyjnych, wystąpieniach podczas mitingów przedsiębiorców i wyrażanie solidarności z więźniami politycznymi.  Był uczestnikiem demonstracji na placu Kalinowskiego – miasteczka namiotowego po wyborach w 2006 roku, w nocy na 24 marca 2006 roku zatrzymano go i skazano na 10 dni aresztu.

Kronika represji

10 stycznia 2008 roku Aleś Stralcou brał udział w akcji protestu przedsiębiorców w centrum Mińska, która została spacyfikowana przez władze. Po paru dniach od tych wydarzeń , 21 stycznia Alesiowi Stralcouwi  i 13 innym uczestnikom akcji  przedstawiono zarzuty z artykułu 342, pkt.1 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi – „organizacja lub aktywny udział w grupowych działaniach, w poważny sposób naruszających porządek społeczny”.

Stralcou został skazany na pozbawienie wolności na 2 lata. Wyrok został wydany 22 kwietnia 2008 roku przez sędzię Jelienę Ilinę.

Postanowieniem mińskiego sądu okręgu Centralnego  z 15 czerwca 2009 roku A. Stralcouowi zamieniono część kary z 1 roku 2 miesięcy i 15 dni na prace przymusowe z potrąceniem 15 procent zarobków na korzyść państwa. Z tego powodu więźnia politycznego nie objęła amnestia. Jednakże Miejski sąd w Mińsku ostatecznie nie zgodził się na złagodzenie kary.

Po pacyfikacji demonstracji na placu Niepodległości 19 grudnia 2010 roku i masowych aresztowaniach przedstawiciele służb siłowych próbowali skontaktować się ze Stralcauem, chcieli porozmawiać z nim o “sprawie 14-tu” i oskarżonych w niej osobach.

Teraz Aleś Stralcou pracuje w prywatnej firmie handlowej.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Uladzimir Chomiczenko
  • Natalia Radzina
  • Dzmitrij Miadzwiedz
  • Siarhiej Guminskij
  • Aleś Bialacki