Sprawa BFN ("Trakt czarnobylski-96"). Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Jurij Chadyka

Znany polityk i uczony. Jeden z pierwszych więźniów politycznych niepodległej Białorusi. Urodził się 23 czerwca 1938r. w Mińsku. Z wyróżnieniem ukończył szkołę średnią nr 4 w Mińsku. W 1960r. ukończył naukę na Wydziale Fizyki na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Pracował w Instytucie Fizyki na Akademii Nauk Białorusi. Zajmował się zagadnieniami obliczeń trajektorii pocisków. W 1975 roku stanął na czele sekcji […]

2. Wiaczesław Siwczyk

Wiaczesław Siwczyk razem z z Jurijem Chadyką był pierwszym więźniem politycznym czasów poradzieckich. Urodził się 18 grudnia 1962 roku w rodzinie naukowców w Mińsku. W dzieciństwie, 10 lat spędził z rodzicami w Abchazji, potem rodzina wróciła na Białoruś. W 1984 roku Siwczyk ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, pewien czas pracował w Abchazji. W 1988 […]