Lista więźniów politycznych1990 roku

1. Siedow Walerij

Walerij Siedow – białoruski działacz, znany ze swojego udziału w akcjach protestu na przełomie lat 80. i 90. Siedowa nazywa się ostatnim dysydentem ZSRR. Urodził się w Gruzji w latach 60. w rosyjskiej rodzinie, jego dziadek pochodził z rodu Kozaków, których Katarzyna II wysłała na Kaukaz. Siedow był współpracownikiem gazety “Nowosti Wozrożdienia” (“Aktualności Renesansu”), pracował […]