Lista więźniów politycznych2008 roku

1. Bondar Alieksiej

Alieksiej Bondar – jeden ze skazanych w “sprawie 14-tu” w 2008 roku. Urodził się 14 maja 1981 roku w rodzinie wojskowego w mieście Popczeł w obwodzie briańskim w Rosji, skąd pochodziła jego matka.  Po roku, rodzina przeprowadziła się na Białoruś, do ojczyzny jego taty. W 2003 roku ukończył Białoruski Instytut Prawa, otrzymał dyplom prawnika ze […]

2. Borozienko Aleksander

Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim w Polsce oraz na uniwersytecie w Petersburgu. Jest niezależnym dziennikarzem. Urodził się 9 maja 1988 roku w Pińsku, w obwodzie brzeskim. Mieszka i pracuje w Mińsku. Kronika represji Będąc studentem Uniwersytetu Wrocławskiego, jeszcze w 2008 roku, Borozienko miał status oskarżonego w tak zwanej “sprawie 14-tu”. Sprawa karna za udział w akcji […]

3. Czernyszew Aleś

Aleś Czernyszew – jeden z działaczy skazanych w “sprawie 14-tu”. działacz kampanii “Europejska Białoruś” i młodzieżowego ruchu “JEANS – za wolność!” w czasie wyborów prezydenckich 2006 roku. Kronika represji Aleś Czernyszew był jednym z setki uczestników akcji solidarności z przedsiębiorcami i protestu przeciwko dekretowi prezydenta, które zostało wydane 10 stycznia 2008 roku. Po akcji, Aleś […]

4. Daszuk Maksim

Maksim Daszuk – działacz ze wsi Krasnoje. Kronika represji 10 stycznia 2008 roku Daszuk został zatrzymany w Mińsku podczas protestu przedsiębiorców. Był wtedy niepełnoletni, miał zaledwie 16 lat. Jego sprawa została skierowana do komisji ds. niepełnoletnich. Po tym zdarzeniu Daszuka oskarżono z artykułu 342, pkt.1 Kodeksu Karnego (organizacja lub udział w działalności naruszających porządek publiczny). […]

5. Dubski Artiom

Artiom Dubski – działacz “Młodego Frontu” z miejscowości Osipowicze. W styczniu 2008 roku został aresztowany na 15 dni za udział w akcji przedsiębiorców, która odbyła się w centrum Mińska 10 stycznia. Kronika represji Przedstawiono mu zarzuty z artykułu 342 pkt.1 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi “Organizacja lub aktywny udział w grupowych działaniach w poważny sposób naruszających […]

6. Kazulin Aleksander

Kazulin urodził się 25 listopada 1955 roku w Mińsku. Kandydat na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach 19 marca 2006 roku. Były rektor Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W latach siedemdziesiątych  służył w piechocie morskiej. W latach 1996–2003 był rektorem Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, zaś 1998–2001 ministrem. W listopadzie 2003 roku utracił zaufanie Łukaszenki i został usunięty z pełnionej […]

7. Kim Andriej

Andriej Kim urodził się 26 lutego 1986 roku w Mińsku. Ukończył liceum humanistyczne imienia Jakuba Kolasy, potem studiował historię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Działacz ruchu młodzieżowego i chrześcijańskiego. Kronika represji W stosunku do Andrieja Kima, jednego z uczestników akcji przedsiębiorców z 21 stycznia 2008 roku,  wszczęto sprawę karną z artykułu 364 KK RB “Przemoc, lub […]

8. Kojpisz Anton

Anton Kojpisz – jeden ze skazanych w związku ze sprawą karną “14-tu” w Mińsku w 2008 roku. Miał wtedy 20 lat. W związku ze wszczęciem przeciwko niemu sprawy karnej został relegowany z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Jako oficjalną przyczynę podano zaległości w nauce, jakie rzekomo miał mieć Kojpisz. Relegowanie, jednakże, nastąpiło dokładnie tego samego dnia, kiedy […]

9. Korsak Igor

Igor Korsak urodził się w 1974 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych. W latach 90-tych był jednym z działaczy “Białego legionu” – patriotycznej organizacji białoruskich żołnierzy, która w późniejszym czasie została samoistnie rozwiązana. Kronika represji 31 sierpnia 1998 roku sąd w Mińsku wydał wyrok w sprawie Igora Korsaka i Pawła Siliwonczika. Korsak i Siliwonczik zostali […]

10. Krywau Michaił

Działacz Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Był sądzony w związku ze “sprawą 14-tu” za udział w mitingu solidarności z przedsiębiorcami 10 stycznia 2008 roku. Na drugi dzień po akcji, 11 stycznia, został aresztowany na 15 dni. W lutym 2008 roku wezwano go na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Kronika represji 22 kwietnia 2008 roku sędzia mińskiego sądu Jeliena […]

11. Parsiukiewicz Siarhiej

Podczas wyborów prezydenckich 2006r. był obserwatorem, powołanym przez sztab wyborczy Aleksandra Milinkiewicza. Wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. W roku 2008 ciężko pobity. Obecnie związany z kampanią „Mów prawdę”. Emerytowany dowódca milicji, na emeryturę odszedł w 2004 roku, w randze naczelnika wydziału kryminalistyki sądowej. Później zajmował się prowadzeniem działalności gospodarczej. Był przewodniczącym związku prywatnych przedsiębiorców w Witebsku. 10 stycznia 2008r. był […]

12. Paszkiewicz Michaś

Jeden z oskarżonych w „sprawie czternastu” – sprawa karna na podstawie art. 342 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi, wszczęta przeciwko uczestnikom pokojowego protestu w Mińsku, który odbył się 10 stycznia 2008 roku.

13. Salaujowa Katarina

Katarina Salaujowa – to aktywistka “Młodego frontu”. Urodziła się w 1988 roku w Veszprém (Węgry), nad Balatonem, w rodzinie wojskowego. Na początku lat 90-tych jej rodzina mieszkała w mieście Lepel w obwodzie witebskim. Ukończyła szkołę nr 1 w Lepelu, rozpoczęła studia na fakultecie historyczno -politologicznym uniwersytetu w Połocku. Na drugim roku została relegowana z uczelni za […]

14. Siarhiejeu Uladzimir

Uladzimir Siarhiejeu – działacz “Młodego Frontu”, jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” z 2008 roku. Uczył się w gimnazjum nr 24 w Mińsku o profilu językowym, w kolegium budowy maszyn, a także studiował zaocznie na wydziale prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Od pierwszych lat kolegium brał udział w różnych akcjach opozycji. Kronika represji Kilka razy był zatrzymywany […]

15. Stralcou Aleś

Aleś Stralcou – jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” (w 2008 roku wszczęto sprawę karną przeciwko 14 młodzieżowym aktywistom za udział w akcji solidarności z przedsiębiorcami w Mińsku 10 stycznia). Аleś Stralcou – socjaldemokrata, był zastępcą przewodniczącego Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej. Wielokrotnie był zatrzymywany i sądzony w sprawach administracyjnych za udział w akcjach opozycyjnych, wystąpieniach podczas […]

16. Subacz Michaś

Michaś Subacz –  mieszkaniec rejonu mińskiego, przedsiębiorca, jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” w 2008 roku. Wtedy to setki osób protestowały na ulicach Mińska przeciwko wydanemu przez prezydenta Łukaszenkę dekretowi, zgodnie z którym warunki pracy przedsiębiorców znacznie się skomplikowały i utrudniły.  10 stycznia 2008 roku zatrzymano setki osób – niektórzy z nich zostali mocno pobici, wielu zostało […]

17. Tyszkiewicz Tatiana

Tatiana Tyszkieiwcz – działaczka ruchu “JEANS – za wolność” i kampanii “Europejskiej Białorusi”, jest jedną z działaczek skazanych w “sprawie 14-tu”. Kronika represji  W 2008 roku za udział w akcji przedsiębiorców 10 stycznia została zatrzymana i pobita przez funkcjonariuszy OMONu w autobusie milicyjnym w czasie przewożenia na posterunek milicji. (10 stycznia 2008 roku kilka tysięcy […]

18. Winogradau Paweł

Urodził się 24 kwietnia 1988 roku w Mińsku. Ukończył szkołę zawodową nr 4 o specjalności “fryzjer” a także szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Kilka lat był działaczem kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. W związku ze swoją działalnością polityczną był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję.  Do pierwszego zatrzymania doszło w 2007 roku podczas akcji przeciwko zniesieniu ulg socjalnych: […]

19. Zdwiżkow Aleksander

Białoruski dziennikarz. Urodzony w 1959 roku w NRD, w rodzinie wojskowej. W 1981 roku ukończył studia językoznawcze ze specjalizacją język hiszpański. Przed odbyciem służby wojskowej, uczył języka hiszpańskiego w liceum w Borysowie.. W latach 1985-88 służył w oddziałach przygranicznych. Od 1990 roku współpracował z wydawnictwami: „Sovetskaja Belarusija” i „Narodnaja gazeta”, był korespondentem gazety „Femida”. W latach 1995-2006 redaktor […]