Lista więźniów politycznych1995 roku

1. Antończyk Siarhiej

Siarhiej Antończyk — deputowany do Rady Najwyższej XII kadencji, jeden z organizatorów i liderów białoruskiego ruchu robotniczego.

2. Romaszewski Andriej

Andriej Romaszewski urodził się 18 lipca 1970 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły studiował chemię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W 1993 roku utworzył “Partię miłośników piwa” –  która zrzeszała twórców z Mińska, poetów, muzyków (istniała do 1997 roku, została zlikwidowana przez władze).  Jeszcze za czasów ZSRR brał udział w wielu politycznych akcjach opozycji, nie tylko na […]