Lista więźniów politycznych2009 roku

1. Autuchowicz Mikoła

Mikoła Autuchowicz – weteran wojny w Afganistanie, odnoszący sukcesy przedsiębiorca i działacz demokratyczny z Wołkowyska. Urodził się 7 stycznia 1963 roku w Wołkowysku. Ukończył Szkołę Zawodową nr 37 w sąsiedniej wsi Balszaja Briestowica, został mechanikiem samochodowym. Od 1981 roku służył w armii  jako kierowca w strategicznych wojskach rakietowych Federacji Rosyjskiej (w obwodzie saratowskim). Później ukończył […]

2. Daszuk Maksim

Maksim Daszuk – działacz ze wsi Krasnoje. Kronika represji 10 stycznia 2008 roku Daszuk został zatrzymany w Mińsku podczas protestu przedsiębiorców. Był wtedy niepełnoletni, miał zaledwie 16 lat. Jego sprawa została skierowana do komisji ds. niepełnoletnich. Po tym zdarzeniu Daszuka oskarżono z artykułu 342, pkt.1 Kodeksu Karnego (organizacja lub udział w działalności naruszających porządek publiczny). […]

3. Dubski Artiom

Artiom Dubski – działacz “Młodego Frontu” z miejscowości Osipowicze. W styczniu 2008 roku został aresztowany na 15 dni za udział w akcji przedsiębiorców, która odbyła się w centrum Mińska 10 stycznia. Kronika represji Przedstawiono mu zarzuty z artykułu 342 pkt.1 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi “Organizacja lub aktywny udział w grupowych działaniach w poważny sposób naruszających […]

4. Liawonau Jurij

Jurij Liawonau urodził się 23 sierpnia 1961 roku w mieście Kalinino w obwodzie moskiewskim. Ukończył moskiewski instytut awiacji, 2 lata służył w armii. Służył na lotnisku w Rosji, w 1991 roku zwolnił się, jest kapitanem w spoczynku. Był przedsiębiorcą, stworzył w Wołkowysku swoją firmę transportową “Nika -Trans”.

5. Poljakowa Jana

Jana Poljakowa urodziła się w 1973 roku na Ukrainie. Następnie wraz z rodzicami przeprowadziła się do Soligorska w okręgu mińskim (Białoruś). Jana Poljakowa skończyła wydział prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracowała jako prawnik w soligorskim przedsiębiorstwie „Nadzieja”, po czym rozpoczęła współpracę z Białoruskim Komitetem Helsińskim, a od roku 2000, z organizacją broniącą praw człowieka „Pomoc prawna […]

6. Surgan Oleg

Oleg Surgan – opozycyjny działacz z Witebska. Kronika represji 3 września 2009 roku Oleg Surgan wraz z młodszym bratem Tarasem został zatrzymany na przystanku niedaleko Witebskiej Akademii Medycznej. Chwilę wcześniej na budynku akademii ktoś wywiesił biało-czerwono-białą flagę narodową. Na posterunku spisano protokół i oskarżono Olega o wywieszenie flagi. Jednakże bardzo szybko protokół ten został zniszczony, […]

7. Swecik Leanid

Obrońca praw człowieka z Witebska. W roku 2009 wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne za domniemanie rozpowszechniania materiałów pisemnych w imieniu Rosyjskiego Zjednoczenia Narodowego (RZN), zawierających treści podżegające do nienawiści narodowej i religijnej.