Mikoła Autuchowicz

Mikoła Autuchowicz – weteran wojny w Afganistanie, odnoszący sukcesy przedsiębiorca i działacz demokratyczny z Wołkowyska. Urodził się 7 stycznia 1963 roku w Wołkowysku. Ukończył Szkołę Zawodową nr 37 w sąsiedniej wsi Balszaja Briestowica, został mechanikiem samochodowym. Od 1981 roku służył w armii  jako kierowca w strategicznych wojskach rakietowych Federacji Rosyjskiej (w obwodzie saratowskim).

Później ukończył szkołę chorążych i poprosił o przeniesienie do Afganistanu. Za obronę mostu pod Kandacharem  i udział w innych operacjach został nagrodzony orderem Czerwonej Gwiazdy (Krasnaja zwiezda), medalami “Za odwagę” i “Za zasługi w boju”. Opuścił armię w 1991  roku, w stopniu starszego chorążego, i zaczął zajmować się własnym biznesem w Wołkowysku.

Kronika represji

15 października 2005 roku Mikoła Autuchowicz trafił do aresztu śledczego kolonii nr 1 w Mińsku. 7 lipca 2006 roku został skazany na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności z konfiskatą majątku. Sąd uznał go za winnego uchylania się od płacenia podatków i spowodowania strat w budżecie w dużej wysokości, a także oskarżono go o prowadzenie działalności bez rejestracji i licencji.

Rozprawa dotycząca konfiskaty mienia odbyła się pod koniec 2007 roku. Pozostawiono mu dom, bazę samochodową, połowę taksówek i jeden oddzielny budynek.  Skonfiskowano 13 taksówek, mieszkanie i 2 magazyny. Do windykacji wyznaczona była kwota ponad 350 milionów rubli białoruskich.

Autuchowicz był jednym z sześciu więźniów politycznych, którzy zostali uwolnieni w wyniku surowych sankcji nałożonych na Białoruś przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską, jednak już 8 lutego 2009 roku został ponownie zatrzymany i  oskarżono  go o rzekome przechowywanie broni. W tym czasie stan zdrowia Autuchowicza był poważny, jego organizm był wyczerpany długotrwałym protestem głodowym i brakiem odpowiedniej opieki medycznej.

W 2010 roku skazano go na 5 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze za rzekomo bezprawne przewożenie pięciu naboi do broni myśliwskiej (art. 295, par.2 – “bezprawne użycie broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych”). Autuchowicz został skazany na dodatkowe 2 miesiące, za rzekome popełnienie nowego przestępstwa. W konsekwencji, Mikoła Autuchowicz został skazany na 5 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności w zakładzie o zaostrzonym rygorze, bez konfiskaty mienia.

Karę odbywał w Kolonii Karnej nr 5 w mieście Iwancewicze (obwód brzeski). W grudniu 2011 roku został na miesiąc przeniesiony do izolatki. 17 stycznia 2012 roku wyrokiem sądu został przeniesiony do zamkniętego więzienia w Grodnie w którym obecnie przebywa.