Sprawa Autuchowicza. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Mikoła Autuchowicz

Мікалай Аўтуховіч

Mikoła Autuchowicz – weteran wojny w Afganistanie, odnoszący sukcesy przedsiębiorca i działacz demokratyczny z Wołkowyska. Urodził się 7 stycznia 1963 roku w Wołkowysku. Ukończył Szkołę Zawodową nr 37 w sąsiedniej wsi Balszaja Briestowica, został mechanikiem samochodowym. Od 1981 roku służył w armii  jako kierowca w strategicznych wojskach rakietowych Federacji Rosyjskiej (w obwodzie saratowskim). Później ukończył […]