Anton Kojpisz

Anton Kojpisz – jeden ze skazanych w związku ze sprawą karną “14-tu” w Mińsku w 2008 roku. Miał wtedy 20 lat. W związku ze wszczęciem przeciwko niemu sprawy karnej został relegowany z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Jako oficjalną przyczynę podano zaległości w nauce, jakie rzekomo miał mieć Kojpisz. Relegowanie, jednakże, nastąpiło dokładnie tego samego dnia, kiedy przedstawiono mu zarzuty.

Kronika represji 

Po zatrzymaniu podczas akcji, która odbyła się w centrum Mińska 10 stycznia 2008 roku, Kojpiszowi przedstawiono zarzuty z artykułu 342 pkt.1 KK Republiki Białorusi – “Organizacja i aktywny udział w działaniach grupowych, w poważny sposób naruszających porządek społeczny”.

W tym czasie Kojpisz był sekretarzem “Młodzieży BFL” i członkiem ruchu “Bunt”, które zostało utworzone po wydarzeniach z marca 2006 roku na placu Kalinowskiego w Mińsku.  Podczas rozprawy Kojpisz 32 minuty wygłaszał ostatnie słowo, czytał wersy z Koranu, co wywołało burzliwą reakcję zebranych.

Podczas procesu Kojpisz źle się poczuł, gdy sędzia ogłaszał wyrok, półprzytomnego opozycjonistę przewieziono do szpitala. 22 kwietnia sędzia Jeliena Ilina uznała działacza Antona Kojpisza za winnego zarzucanego mu czynu – popełnienia przestępstwa z art. 342 pkt.1 KK  (“Organizacja i aktywny udział w działaniach grupowych, w poważny sposób naruszających porządek społeczny”) i skazała go na karę grzywny w wysokości 100 płac minimalnych (3 miliony 500 tys. rubli).

Po tym, jak Kojpisz został skazany w związku ze sprawą 14-tu, wstąpił do partii BFL (Białoruski Front Ludowy).

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Oleg Surgan
  • Edward Palczys
  • Siarhiej Antończyk
  • Aleksiej Szydłowski
  • Uladzimir Łysko