Maksim Daszuk

Maksim Daszuk – działacz ze wsi Krasnoje.

Kronika represji

10 stycznia 2008 roku Daszuk został zatrzymany w Mińsku podczas protestu przedsiębiorców. Był wtedy niepełnoletni, miał zaledwie 16 lat. Jego sprawa została skierowana do komisji ds. niepełnoletnich. Po tym zdarzeniu Daszuka oskarżono z artykułu 342, pkt.1 Kodeksu Karnego (organizacja lub udział w działalności naruszających porządek publiczny).

27 maja 2008 roku sędzia centralnego sądu rejonowego w Mińsku, Walerij Jesman uznał Daszuka za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na 1,5 roku ograniczenia wolności, bez skierowania go do więzienia. Później przeciwko Daszukowi wszczęto kolejną sprawę karną z artykułu 415 KK Republiki Białoruś (“uchylanie się od odbywania kary w postaci ograniczenia wolności”). 23 lutego 2009 roku, w dzień, kiedy przedstawiono mu zarzuty, Daszuk został umieszczony w areszcie śledczym, natomiast już następnego dnia prokurator zmienił mu środek zapobiegawczy – na zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

15 czerwca 2009 roku sędzia Kuzniecowa wydała nowy wyrok: 1 rok i 3 miesiące ograniczenia wolności bez skierowania do zakładu poprawczego. W 2006 roku, kiedy Maksim Daszuk był jeszcze uczniem 8. klasy jednej z mińskich szkół “zaproponowano” mu przeniesienie dokumentów do innej szkoły za wywieszenie biało-czerwono-białej flagi. Przez 3 miesiące Maksim Daszuk uczył się we wsi Krasnoje, a w 9. klasie znowu przeniósł się do Mińska, jednak naukę podjął już w innej szkole. Po ukończeniu szkoły, pracował przy montażu mebli.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Andrej Paźniak
  • Oleg Korban
  • Uladzimir Loban
  • Mieczysław Jaśkiewicz
  • Siarhiej Parsiukiewicz