Mieczysław Jaśkiewicz

Mieczysław Jaśkiewicz – przewodniczący grodzieńskiego oddziału “Związku Polaków na Białorusi”.

Kronika represji

Mieczysław Jaśkiewicz został zatrzymany 5 listopada 2006 roku pod zarzutem wszczęcia bójki na przystanku trolejbusowym. Sprawa karna została wszczęta z artykułu 339, pkt.1 Kodeksu Karnego – “chuligaństwo”.

Rozprawa odbyła się 9 lutego w sądzie w Grodnie. Mieczysław Jaśkiewicz nie przyznał się do winy, jednak sędzia Żanna Wierchaś uznała go za winnego i skazała na karę grzywny w wysokości 40 płac minimalnych (1 milion 240 tysięcy rubli białoruskich) i zobowiązała go do wypłacenia poszkodowanemu 500 tysięcy rubli białoruskich zadośćuczynienia. “Związek Polaków na Białorusi” oświadczył, że doszło do prowokacji i politycznie motywowanego prześladowania członka organizacji.

W marcu 2008 Mieczysław Jaśkiewicz został zatrzymany przez milicję, funkcjonariusze przeprowadzili rewizję w samochodzie Jaśkiewicza, szukali w nim wydań i publikacji niezarejestrowanego Związku Polaków na Białorusi. Kilkakrotnie był skazywany na areszty administracyjne.

Другие политические заключённые

  • Tatiana Tyszkiewicz
  • Uładzimir Kondruś
  • Uladzimir Podhol
  • Andrej Dzmitryjeu
  • Dzmitrij Bułanow