Oleg Korban

Urodził się 4 lutego 1985 roku. Członek Narodowego komitetu Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego mińskiej filii organizacji. Przewodniczący Mińskiego oddziału “Młodych demokratów” – młodzieżowego skrzydła Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku, był przewodniczącym mińskiego sztabu Jarosława Romańczuka.

Kronika represji
W 2007 roku, będąc członkiem “Młodego Frontu”, był podejrzany o przestępstwo z artykułu 193-1 (“działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji”), spędził 3 dni w więzieniu KGB, sąd skazał go na karę grzywny.

W nocy z 19 na 20 grudnia został zatrzymany w centrum Mińska po akcji protestu. Przedstawiono mu zarzuty z art. 293 pkt.1 i 2 KK (“organizacja masowych zamieszek lub udział w nich”). Był przetrzymywany w areszcie KGB. 7 stycznia 2011 roku zmieniono mu środek zapobiegawczy – zwolniono go z aresztu, otrzymał jednak zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

31 stycznia 2011 roku został po raz kolejny zatrzymany na jednej z ulic Mińska, po 2 godzinach przesłuchania w KGB wypuszczono go. 23 sierpnia 2011 roku sprawa karna przeciwko niemu została zamknięta z powodu braku znamion przestępstwa.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Katarina Salaujowa
  • Dzmitrij Drozd
  • Siarhiej Parsiukiewicz
  • Anton Kojpisz
  • Aleksander Zdwiżkow