Katarina Salaujowa

Katarina Salaujowa – to aktywistka “Młodego frontu”. Urodziła się w 1988 roku w Veszprém (Węgry), nad Balatonem, w rodzinie wojskowego. Na początku lat 90-tych jej rodzina mieszkała w mieście Lepel w obwodzie witebskim. Ukończyła szkołę nr 1 w Lepelu, rozpoczęła studia na fakultecie historyczno -politologicznym uniwersytetu w Połocku. Na drugim roku została relegowana z uczelni za działalność w niezarejestrowanej organizacji “Młody Front”.


Kronika represji

8 kwietnia 2008 roku sędzia Morozowa uznała aktywistkę “Młodego frontu” Katarinę Salaujową za winną popełnienia przestępstwa z art. 193.1 KK (“nielegalna organizacja działalności lub działalność w imieniu niezarejestrowanego stowarzyszenia społecznego”) i ukarała ją mandatem w wysokości 50 płac minimalnyc (1 milion 750 tyś. rubli). W swoim ostatnim słowie podczas procesu Salaujowa powiedziała:

“Co się tyczy tego, czy przyznaję się do winy – jeśli chęć odrodzenia białoruskiego języka i kultury,  stworzenie w kraju gospodarki rynkowej, wprowadzenie uczciwych wyborów, można nazwać przestępstwem karnym, to ja rzeczywiście jestem winna i przyznaję się do winy”.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Kastuś Łukaszou
  • Tatiana Tyszkiewicz
  • Siarhiej Skrabec
  • Uladzimir Płeszczenko
  • Siarhiej Marcalieu