Kastuś Łukaszou

Brat znanego polityka Wiaczesława Siwczika.

Kronika represji

Wobec Kastusia Łukaszoua wszczęto sprawę karną z artykułu 364 kodeksu karnego “przemoc lub groźba użycia przemocy wobec funkcjonariusza milicji”.  Oskarżano go o potrącenie samochodem funkcjonariusza milicji 28 marca 2006 roku, kiedy odbierał brata z kliniki chirurgicznej w Mińsku. Brata Łukaszoua w dzień wypisu starali się zatrzymać funkcjonariusze w cywilu. Kastusia Łukaszoua zatrzymano, ale nie od razu, dopiero 19 grudnia. Zabrano go z Instytutu geochemii i geofizyki Narodowej Akademii Nauk, gdzie pracował. Przeniesiono go do aresztu śledczego w Mińsku. 20 lutego 2007 roku sąd w Mińsku uznał Kastusia Łukaszoua za winnego popełnienia zarzucanego mu przęstepstwa, sędzia Zinaida Krasowskaja skazała go na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.  Sędzia zobowiązała Łukaszoua również do wypłacenia poszkodowanemu milicjantowi zadośćuczynienia w wysokości 1 miliona rubli. Od wyroku Łukaszou się odwołał i 3 kwietnia kolegium mińskiego sądu skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. 9 lipca zastępca przewodniczącego sądu Tatiana Żułkowskaja wydała taki sam wyrok: 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

 

Другие политические заключённые

  • Jewgienij Sekriet
  • Walerij Siedow
  • Anton Kojpisz
  • Michaił Krywau
  • Jewgienij Suworow