Tatiana Tyszkiewicz

Tatiana Tyszkieiwcz – działaczka ruchu “JEANS – za wolność” i kampanii “Europejskiej Białorusi”, jest jedną z działaczek skazanych w “sprawie 14-tu”.

Kronika represji 
W 2008 roku za udział w akcji przedsiębiorców 10 stycznia została zatrzymana i pobita przez funkcjonariuszy OMONu w autobusie milicyjnym w czasie przewożenia na posterunek milicji. (10 stycznia 2008 roku kilka tysięcy osób wzięło w akcji protestu przedsiębiorców przeciwko dekretowi prezydenta nr 760. Podczas akcji zatrzymano kilkadziesiąt osób, wielu demonstrantów zostało dotkliwie pobitych przez milicję).

Początkowo Tatiana Tyszkiewicz została skazana na 20 dni aresztu administracyjnego. Po tym, jak została zwolniona z aresztu na Okrestinie została relegowana z uczelni. Tatiana Tyszkiewicz była wtedy studentką 1-go roku Akademii Wychowania Fizycznego, na kierunku “trener jeździectwa”. O relegowaniu poinformował ją dziekan wydziału, Aleksander Michajłowicz Szachłaj, prorektor ds. studenckich Alieksiej Gieniatowicz Gatatullin i rektor Michaił Jefimowicz Kobryński. Za przyczynę relegowania podano – naruszenie prawa administracyjnego.

Przedstawiono jej zarzuty z artykułu 342, pkt. 1 KK Republiki Białorusi – “Organizacja lub aktywny udziałw grupowych działaniach w poważny sposób naruszających porządek publiczny”.

22 kwietnia sędzina sądu w Mińsku Jeliena Iljina skazała Tyszkiewicz na 2 lata ograniczenia wolności bez skierowania do zakładu poprawczego.  Wkrótce po wydaniu wyroku, Tyszkiewicz opuściła Białoruś i wyjechała do Polski na studia.

W kwietniu 2009 roku białoruskie władze starały się wydać list gończy za młodą aktywistką. Jeszcze przed procesem, w sierpniu 2007 roku, Tatiana Tyszkiewicz została pobita przez funkcjonariuszy w cywilu podczas gdy próbowała zapobiec aresztowaniu swojego kolegi z “Europejskiej Białorusi”, Nikity Sasima.  Wtedy to dziewczyna trafiła do szpitala z diagnozą “lekki uraz głowy”. A 23 maja 2007 roku na Tyszkiewicz napadli funkcjonariusze w cywilu podczas akcji protestu młodzieży “Nie – zniesieniu ulg!” w centrum Mińska.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Paweł Siewiaryniec
  • Aleksander Borozienko
  • Wasyl Parfiankou
  • Uladzimir Kudzinau
  • Andriej Romaszewski