Aleksander Borozienko

Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim w Polsce oraz na uniwersytecie w Petersburgu. Jest niezależnym dziennikarzem. Urodził się 9 maja 1988 roku w Pińsku, w obwodzie brzeskim. Mieszka i pracuje w Mińsku.

Kronika represji

Będąc studentem Uniwersytetu Wrocławskiego, jeszcze w 2008 roku, Borozienko miał status oskarżonego w tak zwanej “sprawie 14-tu”. Sprawa karna za udział w akcji solidarności z przedsiębiorcami została wszczęta z artykułu: 342, pkt.1 “organizacja masowych akcji w poważny sposób naruszających porządek społeczny” –  oraz 339, pkt.2 – “chuligaństwo”. Status podejrzanego, a potem oskarżonego w tej sprawie miało 14 osób: Michaś Paszkiewicz, Tatiana Tyszkiewicz, Michaś Subacz, Aleś Czernyszew, Aleksander Strielcow, Paweł Winogradau, Aleksiej Bondar, Aleksander Borozienko, Maksim Daszuk, Artiom Dubski, Uladzimir Siarhiejeu, Michaił Krywau, Anton Kojpisz i Andriej Kim.

Podczas procesu sądowego Borozienko przebywał w Polsce; w związku z tym że “uchylał się od kontaktu ze śledczym” 12 maja 2008 roku wydano decyzję o jego areszcie i wydano za nim list gończy.
27 października razem z adwokatem dobrowolnie spotkał się ze śledczym i został przeniesiony do aresztu. Prowadził głodówkę.

Proces w sprawie Borozienki rozpoczął się 8 grudnia. Został on skazany na rok ograniczenia wolności bez skierowania go do więzienia.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Oleg Wouczak
  • Nikita Sasim
  • Aleś Michalewicz
  • Aleksander Kwiatkiewicz
  • Wasyl Parfiankou