Aleksander Kwiatkiewicz

Urodził się 4 lutego 1987 roku w rodzinie robotniczej. Od dzieciństwa pomagał mamie w pracy w gospodarstwie. Ukończył szkołę podstawową nr 168 w Mińsku, a potem szkołę zawodową i zdobył profesję “stolarza”. Pracował na produkcji – przygotowywał kompresory do samochodów. Interesował się techniką, grał w piłkę nożną.

Kronika represji

Na Plac w Mińsku 19 grudnia 2010 roku przyszedł przypadkowo, chciał zobaczyć, co będzie się działo i jak rozwinie się sytuacja. Został zatrzymany. Odsiedział 12 dni w areszcie za udział w akcji protestu. 4 stycznia 2011 roku został ponownie zatrzymany jako podejrzany w sprawie karnej, przedstawiono mu zarzuty z artykułu 293 pkt.1 i 2 (“masowe zamieszki”). Przetrzymywano go w areszcie śledczym KGB.
26 maja 2011 roku sąd skazał go na 3 i pół roku pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze. Wyrok odbywał w kolonii w Iwacewiczach.

11 sierpnia 2011 roku został ułaskawiony na mocy dekretu Aleksandra Łukaszenki. Po 2 dniach został uwolniony.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Wadim Kabanczuk
  • Nikita Sasim
  • Irina Chalip
  • Aleksander Klaskouski
  • Uladzimir Łysko