Lista więźniów politycznych1989 roku

1. Puszkin Aleś

Malarz – artysta malarz, jego obrazy wiszą w wielu kościołach na Białorusi, performer oraz działacz opozycyjny. Urodził się 6 sierpnia 1965 oku w mieście Bobr (krupski rejon obwodu mińskiego). Uczęszczał do miejscowej szkoły, uczył się w Państwowej Wyższej Szkole Sztuki po czym studiował na Białoruskim Państwowym Instytucie Artystyczno-Teatralnym. Po praz pierwszy zorganizował performans w 1989 roku w […]