Lista więźniów politycznych2012 roku

1. Baszarymau Siarhiej

Siarhiej Baszarymau mieszka w Mińsku, pracował w agencji nieruchomości, zajmował się wynajmem mieszkań. Skończył Białoruski Instytut Prawoznawstwa. Pasjonuje się sportem. Nigdy nie zajmował się polityką. Został aresztowany i umieszczony w areszcie śledczym KGB w Mińsku za to, że wiosną 2012 roku wynajął mieszkanie obywatelom Szwecji, którzy wzięli udział w tzw. „pluszowym desancie”. Kronika represji 4 […]

2. Daszkiewicz Dzmitrij

Urodził się 20 lipca 1981 roku we wsi Kuszniery w obwodzie brzeskim. Do 5 roku życia mieszkał w Rosji na Dalekim Wschodzie we wsi Jagodne w obwodzie magadańskim. Później – na Białorusi w mieście o nazwie Stare Dorohi. Tam ukończył szkołę średnią. Uczył się w Instytucie Rolniczym w Grodnie. W 2001 roku przyłączył się do narodowego […]

3. Hajdukou Andrej

Andrej Hajdukou urodził się w Nowopołocku w okręgu witebskim w 1990 roku. Został zatrzymany 8 listopada 2012 roku w Witebsku, jak podają oficjalne dane w trakcie rzekomego „umieszczania danych mogących interesować zagraniczne służby wywiadowcze w skrytce”. Hajdukoua przetrzymywano w mińskim areszcie śledczym KGB (“amerykance”) oraz w areszcie tymczasowym KGB w Witebsku przez okres 9 miesięcy. Kronika […]

4. Parfiankou Wasyl

Urodził się 30 sierpnia 1983 roku w Mińsku, ukończył 9 klas mińskiej szkoły nr 163, pracował jako ślusarz w mińskim warsztacie nr 7. Był działaczem niezarejestrowanej Partii Wolności. Aktywnie brał udział w obronie Kuropat w 2002 roku, gdy władze Mińska planowały zburzenie krzyży – pomników ofiar stalinizmu, w ramach rozbudowy obwodnicy. Brał udział w akcjach […]

5. Poczobut Andrzej

Urodzony 16 kwietnia 1973r. w Brzostowicy Wielkiej. Dziennikarz, publicysta i bloger, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Pracował w grodzieńskich gazetach „Pahonia”, „Dień”, „Miestnoje Wriemia”, w polskiej gazecie „Głos znad Niemna”. Był korespondentem mińskiej niezależnej gazety „Narodnaja Wolja”. Pełnił funkcję Redaktora naczelnego „Magazynu Polskiego na uchodźstwie” – czasopisma Związku Polaków na Białorusi.

6. Surapin Anton

Anton Surapin urodził się 28 lutego 1990 roku w Słucku, w obwodzie Mińskim. Jest studentem Instytutu Dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Fotoreporter, twórca strony bnp.by – “Belarus News Photo”. Członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.