Dzmitrij Daszkiewicz

Urodził się 20 lipca 1981 roku we wsi Kuszniery w obwodzie brzeskim. Do 5 roku życia mieszkał w Rosji na Dalekim Wschodzie we wsi Jagodne w obwodzie magadańskim. Później – na Białorusi w mieście o nazwie Stare Dorohi. Tam ukończył szkołę średnią. Uczył się w Instytucie Rolniczym w Grodnie.

W 2001 roku przyłączył się do narodowego ruchu młodzieżowego „Młody Front”. Jesienią 2001 r. był jednym z obrońców miejsca masowych egzekucji dokonywanych przez NKWD w Kuropatach. Później wstąpił na Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, gdzie studiował slawistykę. Został wybrany na przywódcę organizacji „Młody Front” w Mińsku.

Kronika represji

Aktywny uczestnik i organizator wielu akcji opozycyjnych. Za swoją działalność polityczną niejednokrotnie pociągano go do odpowiedzialności administracyjnej. W 2004 roku wziął udział w proteście przeciwko wynikom referendum, dotyczącym trzeciej kadencji Łukaszenki. W 2004 roku został wybrany na przewodniczącego „Młodego Frontu”. W czasie wyborów prezydenckich 2006 roku pracował w sztabie wyborczym Aleksandra Milinkiewicza, został jednym z organizatorów masowych akcji protestacyjnych, a także stanął na czele miasteczka namiotowego na Placu Październikowym. We wrześniu 2006 roku został aresztowany za „działalność na rzecz niezarejestrowanej organizacji”. Skazano go na półtora roku więzienia. Po roku wszczęto kolejne postępowanie karne, tym razem za odmowę składania zeznań, przeciwko aktywiście „Młodego Frontu” Ivanowi Shyli. Pod naciskiem opinii międzynarodowej wymierzono mu jedynie karę finansową w wysokości 1 860 000 rubli białoruskich.

Zatrzymano go dzień przed wyborami prezydenckimi, 18 grudnia 2010 roku razem z Eduardem Lobauem na jednej z ulic Mińska, obaj zostali oskarżeni o chuligaństwo.

24 marca 2011 r. sąd rejonu moskiewskiego skazał go na dwa lata kolonii karnej. 28 sierpnia 2012 r. został skazany na dodatkowy rok więzienia za rzekome naruszenie regulaminu więziennego. W grudniu 2012 wziął ślub z Nastą Płażanką w kolonii karnej.

Daszkiewicz wyszedł na wolność 28 sierpnia 2013 ok. godziny 6.20. W więzieniu spędził 986 dni.