Aleksander Fieduta

Urodził się 3 listopada 1964 roku w Grodnie. Białoruski komentator polityczny, analityk, publicysta i krytyk literacki.

Ukończył studia na Wydziale Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie (1986). W latach 1986-1991 pracował jako nauczyciel języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej w szkole nr 20 w Grodnie. W 1991 roku zdecydował się pracować w komsomole, był sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Ligi Młodych leninowskich studentów, pierwszym sekretarzem Białoruskiego Związku Młodzieży. Był członkiem KPZR (1991), Republikańskiej Partii Pracy i Sprawiedliwości (1993). Członek Białoruskiego Stowarzyszenia “Jabloko” (1997), członkiem jej Rady Politycznej (od 2000). Lubi literaturę, teatr, kino. Jest żonaty.

Był bardzo aktywny w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej Aleksandra Łukaszenki (1994). Po jego zwycięstwie w wyborach został mianowany (lipiec 1994) szefem komitetu społecznego, politycznego i informacyjnego Administracji Prezydenta. W grudniu 1994 roku wziął na siebie odpowiedzialność za pojawienie się w gazetach “białych plam”, które ukazywały cenzurę polityczną na Białorusi. Następnie został zwolniony.

Pracował w redakcjach głównych gazet opozycji: od marca 1995 r. – w “Belaruskaja delowaja gazeta”, “Imja”, od 2000 – w gazecie “Narodowa Wola”. Od czerwca 1998 roku – korespondent gazety “Moskowskie nowosti” na Białorusi. Jeden z wybitnych białoruskich obserwatorów politycznych i analityków. Od 1999 – Prezes organizacji pozarządowej “technologie społeczne”.

Kronika represji

Podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku pracował w sztabie wyborczym kandydata na prezydenta Uladzimira Niaklajeua. Został aresztowany 20 grudnia 2010 roku w swoim mieszkaniu i umieszczony w więzieniu KGB. Pod koniec grudnia na postawie art. 293 Kodeksu Karnego został oskarżony o udział w masowych zamieszkach.

8 kwietnia 2011r. został zwolniony za kaucją. 20 maja skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Siarhiej Guminskij
  • Sławamir Adamowicz
  • Aleksiej Szydłowski
  • Mieczysław Jaśkiewicz
  • Siarhiej Antończyk