Anton Surapin

Anton Surapin urodził się 28 lutego 1990 roku w Słucku, w obwodzie Mińskim. Jest studentem Instytutu Dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Fotoreporter, twórca strony bnp.by – “Belarus News Photo”. Członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Zatrzymano go 13 lipca 2012 roku w jego mieszkaniu w Mińsku. Została przeprowadzona rewizja. Surapin został umieszczony w areszcie śledczym KGB, w “amerykance”. Zatrzymano go, gdyż na swojej stronie internetowej Belarusian News Photos zamieścił jako pierwszy fotografie pluszowych misiów zrzuconych nad Białorusią przez szwedzkich pilotów. Przez parę tygodni nie było żadnych oficjalnych informacji na temat tego, co konkretnie zarzuca się Surapinowi. Jednak obrońcy praw człowieka powtarzali, że najprawdopodobniej zostanie on oskarżony o pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy. 7 sierpnia oficjalnie przedstawiono mu właśnie taki zarzut – pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy Republiki Białorusi (art.16, cz.6 oraz art. 371, cz.3 Kodeksu Karnego RB).

4 lipca awionetka z dwoma obywatelami Szwecji na pokładzie przekroczyła granicę Białorusi, przeleciała nad Iwieńcem i południowo-zachodnimi częściami Mińska i rozrzuciła setki pluszowych misiów. Akcję tę zorganizowała szwedzka agencja PR-owa Studio Total w znak solidarności ze społeczeństwem obywatelskim na Białorusi i w obronie wolności słowa w tym kraju.

Na początku Mińk nie przyznawał się do faktu naruszenia granic, jednak 26 czerwca sytuację skomentował Aleksander Łukaszenka, który obiecał ukarać winnych. 31 lipca odwołani zostali: przewodniczący Państwowej Służby Granicznej i dowódca obrony przeciwlotniczej. W ubiegłym tygodniu media podały, że białoruskie władze nie przedłużyły akredytacji dla ambasadora Szwecji Stefana Erikssona, natomiast 8 sierpnia Białoruś ogłosiła, że odwołała wszystkich pracowników swojej ambasady w Sztokholmie i tego samego zażądała od strony szwedzkiej.

Pod koniec 2012 roku przez kilka dni adwokat Surapina nie mógł otrzymać zgody na spotkanie ze swoim klientem. Surapin został uznany prze “Amnesty International” za więźnia sumienia.

17 sierpnia KGB Białorusi poinformowało o zmianie środka zapobiegawczego dla Antona Surapina i Siarhieja Baszarymaua – z tymczasowego aresztu na zakaz opuszczaniu miejsca zamieszkania.

Jak podało biuro prasowe KGB, Baszarymau i Surapin mieli status oskarżonych. Ponieważ niezbędne czynności śledztwa, w tym przeprowadzenie konfrontacji, nie odbyły się, gdyż obywatele Szwecji odmówili zjawienia się w Wydziale Śledczym, ostateczne decyzje w sprawie Białorusinów miały zostać podjęte po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności przestępstwa.

28 czerwca 2013 roku pierwszy zastępca KGB Igor Siarhienka wydał decyzję o zamknięciu dochodzenia w sprawie “pluszowego desantu”.