Andrej Hajdukou

Andrej Hajdukou urodził się w Nowopołocku w okręgu witebskim w 1990 roku. Został zatrzymany 8 listopada 2012 roku w Witebsku, jak podają oficjalne dane w trakcie rzekomego „umieszczania danych mogących interesować zagraniczne służby wywiadowcze w skrytce”. Hajdukoua przetrzymywano w mińskim areszcie śledczym KGB (“amerykance”) oraz w areszcie tymczasowym KGB w Witebsku przez okres 9 miesięcy.

Kronika represji

W chwili aresztowania, Hajdukou pracował jako operator w zakładzie petrochemicznym “Naftan” oraz studiował zaocznie na Uniwersytecie Połockim. Krewni i przyjaciele od początku określali podstawy aresztowania Andreja jako formę nacisku ze strony służb specjalnych w związku z jego opozycyjnymi poglądami. Oprócz tego, Andrej, wraz z kolegami podzielającymi jego poglądy usiłował zarejestrować organizację międzynarodową “Stowarzyszenie Młodych Intelektualistów”,  które w swym statucie miało promocję nowatorskich idei w wielu obszarach, wraz z możliwością utworzenia własnej partii politycznej.

Proces sądowy w sprawie Hajdukowa rozpoczął się, za zamkniętymi drzwiami, 12 czerwca 2013 w witebskim sądzie okręgowym. 20 czerwca, w charakterze świadka wezwano matkę oskarżonego Wolgę Hajdukową, która nie widziała się z synem ani razu, od dnia aresztowania.

Artykuł, na którym oparto oskarżenie został zamieniony na łagodniejszy. Wiemy, ze początkowo Hajdukou oskarżony był z dwóch artykułów: art. 14 pkt. 1 – “Usiłowanie przestępstwa” i art. 356 pkt. 1 – “Zdrada państwa”. Niemniej jednak, 19 czerwca, przewodniczący Komitety Bezpieczeństwa, Walery Wakulczyk ogłosił w prasie, że nowopołocki aktywista może być sądzony z innego paragrafu. 27 czerwca prokurator w trakcie procesu sądowego zażądał dla A. Hajdukoua 2 lat pozbawienia wolności.

1 lipca 2013 roku Andrej Hajdukou został uznany winnym usiłowania nawiązania kontaktów z zagranicznym wywiadem bez znamion zdrady państwa. Sąd, na posiedzeniu zamkniętym skazał Adreja Hajdukowa na półtora roku kolonii karnej o normalnym rygorze.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Aleksander Borozienko
  • Jana Poljakowa
  • Siarhiej Baszarymau
  • Andrej Klimau
  • Siarhiej Parsiukiewicz