Sprawa Hajdukowa. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Andrej Hajdukou

Andrej Hajdukou urodził się w Nowopołocku w okręgu witebskim w 1990 roku. Został zatrzymany 8 listopada 2012 roku w Witebsku, jak podają oficjalne dane w trakcie rzekomego „umieszczania danych mogących interesować zagraniczne służby wywiadowcze w skrytce”. Hajdukoua przetrzymywano w mińskim areszcie śledczym KGB (“amerykance”) oraz w areszcie tymczasowym KGB w Witebsku przez okres 9 miesięcy. Kronika […]