"Pluszowy desant". Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Anton Surapin

Anton Surapin urodził się 28 lutego 1990 roku w Słucku, w obwodzie Mińskim. Jest studentem Instytutu Dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Fotoreporter, twórca strony bnp.by – “Belarus News Photo”. Członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

2. Siarhiej Baszarymau

Siarhiej Baszarymau mieszka w Mińsku, pracował w agencji nieruchomości, zajmował się wynajmem mieszkań. Skończył Białoruski Instytut Prawoznawstwa. Pasjonuje się sportem. Nigdy nie zajmował się polityką. Został aresztowany i umieszczony w areszcie śledczym KGB w Mińsku za to, że wiosną 2012 roku wynajął mieszkanie obywatelom Szwecji, którzy wzięli udział w tzw. „pluszowym desancie”. Kronika represji 4 […]