Lista więźniów politycznych1998 roku

1. Giliewicz Andrej

Andrej Giliewicz urodził się w 1980 roku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym Informatyki i Radioelektroniki. 28 lutego 1998 roku Andrej Giliewicz wraz ze swoimi przyjaciółmi, Alesiem Muchinem i Pawłem Muraszką, wracając z koncertu białoruskiej grupy rockowej “NRM”, napisali na murach domów i płotach przy ulicy Orłowskiej hasło “Żywie Biełarus” (Niech […]

2. Klimau Andrej

Andrej Klimau – znany biznesmen, deputowany Najwyższej Rady Republiki Białoruś 13-tej kadencji, członek specjalnej Komisji parlamentarnej do spraw naruszeń prawnych Prezydenta RB Aleksandra Łukaszenki, Konstytucji i prawa RB. Jeden z inicjatorów impeachmentu wobec prezydenta Łukaszenki w listopadzie 1996 roku. Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.

3. Korsak Igor

Igor Korsak urodził się w 1974 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych. W latach 90-tych był jednym z działaczy “Białego legionu” – patriotycznej organizacji białoruskich żołnierzy, która w późniejszym czasie została samoistnie rozwiązana. Kronika represji 31 sierpnia 1998 roku sąd w Mińsku wydał wyrok w sprawie Igora Korsaka i Pawła Siliwonczika. Korsak i Siliwonczik zostali […]

4. Liawonau Wasyl

Wasyl Liawonau – były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Przed objęciem stanowiska ministra, był przedstawicielem handlowym Białorusi w Niemczech, kierował komitetem obwodu mohylewskiego partii. Od tego czasu Wasyl Liawonau zna się z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, który w tym czasie kierował sowchozem «Gorodiec». W czasie wyborów na pierwszego prezydenta Białorusi, Wasyl Liawonau otwarcie wspierał Kebicza, […]

5. Muchin Aleś

2 września 1998 roku były student mińskiego Uniwersytetu Państwowego  Radioelektroniki i Informatyki Aleś Muchin poprosił o udzielenie mu azylu politycznego w Polsce.

6. Muraszka Paweł

Kronika represji 28 lutego 1998 roku Paweł Muraszka wraz ze swoimi przyjaciółmi – Andriejem Giliewiczem i Alesiem Muchinem, wracając z koncertu białoruskiej grupy rockowej “NRM”, napisali na murach domów i płotach przy ulicy Orłowskiej hasło “Żywie Biełaruś” (Niech żyje Białoruś), “Wolność dla więźniów politycznych” oraz hasło dotyczące białoruskiego prezydenta – “Łuku na muku” (Łukę (Łukaszenkę) […]

7. Płeszczenko Uladzimir

Uladzimir Płeszcenko – przewodniczący Witebskiej Rady Białoruskiego Frontu Ludowego “Wybor”, po rozłamie w partii był członkiem Konserwatywno Chrześcijańskiej Partii Białoruski Front Ludowy (KChP-BFL). Urodził się 26 czerwca 1948 roku we wsi Worony w obwodzie Witebskim. Zmarł również w tej miejscowości 10 maja 2006 roku na chorobę serca.

8. Siliwonczik Paweł

Paweł Siliwonczik – działacz “Białego legionu”, który istniał w latach 90-tych jako organizacja patriotów i żołnierzy. Urodził się w 1980 roku. 31 sierpnia 1998 roku został skazany przez sąd w Mińsku razem z Igorem Korsakiem. Miał wtedy 18 lat. Kronika represji Obaj oskarżeni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy milicji 2 czerwca 1998 roku, o 5:00 rano, […]