Paweł Siliwonczik

Paweł Siliwonczik – działacz “Białego legionu”, który istniał w latach 90-tych jako organizacja patriotów i żołnierzy. Urodził się w 1980 roku. 31 sierpnia 1998 roku został skazany przez sąd w Mińsku razem z Igorem Korsakiem. Miał wtedy 18 lat.

Kronika represji

Obaj oskarżeni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy milicji 2 czerwca 1998 roku, o 5:00 rano, kiedy rozklejali na osiedlu Sieriebrianka opozycyjne ulotki i malowali farbą symbol nieformalnej organizacji “Biały Legion”. Symbol ten jest szeroko wykorzystywany w narodowej symbolice.

Po zatrzymaniu, Korsak i Siliwonczik, spędzili 6 godzin na posterunku milicji. W ich mieszkaniach przeprowadzono rewizje. Po miesiącu od ich zatrzymania przedstawiono im zarzuty, otrzymali oni zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Początkowo ich sprawy miały charakter administracyjny, później zostały przekwalifikowane na sprawy karne.

Korsak i Siliwonczik zostali oskarżeni o popełnienie przestępstwa z artykułu 201, cz.2 kk “chuligaństwo”. Prokurator Słuka żądał dla oskrżonych 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu.  W sądzie oskarżeni przyznali się częściowo do winy. Zostali oni skazani na karę grzywny w wysokości 10 płac minimalnych (2,5 miliona rubli białoruskich).

Другие политические заключённые