Aleksander Arastowicz

Urodził się 9 grudnia 1952 roku w Słucku. W 1975 roku ukończył Białoruski Instytut Politechniczny. Zrobił doktorat w Czechosłowacji, obronił pracę i został docentem. 27 lat wykładał na rodzimym uniwersytecie, w katedrze mechaniki budowniczej. Został zmuszony do opuszczenia uczelni z powodu problemów ze zdrowiem.

Obecnie pracuje w prywatnej firmie.

W latach 1992-2005 był członkiem Białoruskiej Socjaldemokratycznej Partii „Narodna Hramada”.  W 2010 roku został wybrany na pierwszego zastępcę przewodniczącego komitetu organizacyjnego, którego celem było stworzenie odrodzonej partii „Narodna Hramada” pod przywództwem Mykoły Statkiewicza. W czasie wyborów prezydenckich 2010 roku, był mężem zaufania kandydata na prezydenta Mykoły Statkiewicza.

Kronika represji

Arastowicz został zatrzymany wieczorem 19 grudnia 2010 roku razem z Mykołą Statkiewiczem (taksówka, którą jechali z dworca po pacyfikacji demonstracji na placu Niepodległości, została zablokowana przez milicję w pobliżu Poczty Głównej). Został umieszczony w areszcie śledczym KGB. 15 lutego 2011 roku zwolniono go, otrzymał jednak zakaz opuszczania miasta.

Oskarżono go o „masowe zamieszki” (artykuł 293 KK). 25 sierpnia 2011 roku Arastowicz dowiedział się, że jego sprawa karna została zamknięta, a zarzuty wobec niego umorzono.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Michaś Subacz
  • Paweł Winogradau
  • Leanid Swecik
  • Siarhiej Parsiukiewicz
  • Anatol Bukas