Borys Goriecki

Białoruski niezależny dziennikarz i działacz społeczny. Urodził się 13 września 1987 roku w Mińsku. Ukończył szkołę średnią nr 121. Studiował na Politechnice na wydziale mikroelektroniki. Został relegowany z uczelni przed wyborami 2006 roku za udział w akcji protestu. Później studiował na uniwersytecie w Białymstoku na wydziale Informatyki (2006r.) i na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym (2007r.).

Od 2000 roku był członkiem  Partyzanckiej rejonowej rady młodzieżowego ruchu “Młody Front”, od lutego 2002 r. – był członkiem rady “Młodego Frontu” i sekretarzem organizacji “Białoruś – do Europy!”, od 2004 r. – sekretarzem rady “Młodego Frontu”, przewodniczącym oddziału techniczno-administracyjnego. Od stycznia 2005 roku pełnił obowiązki rzecznika prasowego “Młodego Frontu”, przewodniczącego działu informacji. Aktywnie uczestniczył w wyborach w 2006 r. – był członkiem sztabu Aleksandra Milinkiewicza. Od lutego 2007 roku  był koordynatorem “Show Belarushchyny”. Od września 2007 roku jest dziennikarzem “Radia Racja” (Białystok).
Wielokrotnie był zatrzymywany za udział i organizację akcji i mitingów. Kilka razy był skazany na areszt administracyjny.

Kronika represji

Po kampanii wyborczej w 2006 roku przeciwko Borysowi Goreickiemu i innym liderom “Młodego Frontu” – Dzmitrijowi Daszkiewiczowi, Siergiejowi Lisiczence i Olegowi Korbanowi – wszczęta została sprawa karna z artykułu 193.1 (działalność w imieniu organizacji niezarejestrowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości). Do sądu jednak przekazano jedynie sprawę Dzmitrija Daszkiewicza. Latem 2006 roku Goriecki wziął udział w programie stypendialnym imienia Kalinowskiego. Początkowo studiował w Białymstoku, ale po kilku miesiącach zrezygnował z nauki i wyjechał na Białoruś. W marcu 2007 roku Goriecki ponownie został oskarżony o udział w działalności niezarejestrowanej organizacji “Młody Front”. 29 maja 2008 roku został skazany na karę grzywny w wysokości 30 płac minimalnych z artykułu 193.1 KK Republiki Białorusi.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Dzmitrij Us
  • Ihor Aliniewicz
  • Aleksander Fieduta
  • Wital Macukiewicz
  • Swiataslau Baranowicz