Swiataslau Baranowicz

Urodzony 18 kwietnia 1986 r. w guberni Wilejskiej powiatu mińskiego. Do czasu aresztowania mieszkał w Mińsku, pracował jako budowlaniec.

Kronika represji

Uczestnik akcji protestacyjnych przeciw sfałszowanym wyborom 19 grudnia 2010 r. w Mińsku. Został aresztowany i oskarżony o „udział w masowych zamieszkach”, co jednak nie nastąpiło w pierwszych dniach bądź tygodniach od zdarzenia, a dopiero 15 czerwca 2011 r. Swiataslau Baranowicz został umieszczony w Areszcie Śledczym nr 1 przy ul. Wołodarskiego. 21 czerwca został oskarżony o udział w masowych zamieszkach. 29 sierpnia 2011r., w pierwszym dniu procesu sądowego, środki zapobiegawcze zostały zamienione na areszt domowy.

12 października 2011r. Sąd Okręgu Moskiewskiego w Mińsku, któremu przewodniczyła sędzia Elena Rudnicka, skazał go na 3 lata ograniczenia wolności bez skierowania do zakładu karnego. W odniesieniu do Swiataslaua sąd zastosował art. 70 Kodeksu Karnego Republiki Białoruś zaznaczając, że można nałożyć karę mniejszą od minimalnych limitów określonych w par. 2 art. 293 Kodeksu Karnego. Tłumaczy to obecność okoliczności łagodzących – niepełnoletność Baranowicza oraz posiadanie stałego miejsca pracy.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Jauhien Waśkowicz
  • Paweł Krasouski
  • Siarhiej Waźniak
  • Uladzimir Łysko
  • Aleś Bialacki