Wital Macukiewicz

Urodził się 2 maja 1987 roku. Ukończył szkołę nr 138 w Mińsku. Studiował w ekonomię i prawo w Białoruskim Instytucie Prawoznawstwa, który powinien był ukończyć w 2010 roku. Nie relegowano go, jednak nie zdążył obronić dyplomu. Kierownictwo instytutu pozwoliło Witalowi zrobić to później. Nie brał udziału w żadnych ruchach politycznych.

Kronika represji

Uczestnik akcji protestu 19 grudnia w Mińsku, przyszedł na akcję by wyrazić swoją obywatelską postawę. Był ostatnim oskarżonym w sprawie o masowych zamieszkach, która została zamknięta po jego aresztowaniu. Zatrzymano go w marcu 2011 roku po przesłuchaniach jego znajomych i przyjaciół, a także na podstawie materiałów wideo z Płoszczy-2010. Był przetrzymywany w areszcie śledczym na Wołodarce. 12 maja 2011 roku został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Wyrok odbywał w kolonii karnej w Nowopołocku. 13 sierpnia został zwolniony z kolonii karnej na podstawie dekretu o ułaskawieniu, wydanego przez Aleksandra Łukaszenkę.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Aleksander Mołczanau
  • Mikoła Markiewicz
  • Mieczysław Jaśkiewicz
  • Andrej Żukawiec
  • Wasyl Liawonau