Mikoła Markiewicz

Mikoła Markiewicz – dziennikarz z Grodna, członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Urodził się 29 czerwca 1962 roku we wsi Czerniczi, w obwodzie Homelskim. Ukończył filologię na Uniwersytecie Kaliningradzkim. Pracował w grodzieńskich gazetach “Wysota” i “Grodzieńska prawda”. Był deputowanym Rady Najwyższej. W 1991 roku stworzył fundację kulturalno-oświatową “Batkiwszczyna”, w kolejnym roku zarejestrował gazetę fundacji “Pogoń” i został jej redaktorem naczelnym. Brał udział w proteście głodowym deputowanych w 1995 roku.


Kronika represji 

2 września 2002 roku został aresztowany i oskarżony o zniesławienie prezydenta. W 2002 roku Markiewicz został skazany przez sąd w Grodnie na 2 i pół roku ograniczenia wolności.  Jako pretekst dla wyroku posłużyła informacja opublikowana w “Pogoni” w czasie kampanii prezydenckiej 2001 roku. Pół roku Markiewicz odbywał wyrok w Osipowiczach w obwodzie mohylewskim, później wykonywał roboty przymusowe w Grodnie. Zwolniony został 5 marca 2003 roku.

W 2003 roku zainicjował wznowienie gazety “Dzień” i był jej redaktorem naczelnym do maja 2004 roku, kiedy to decyzją sądu, wydawanie gazety zostało zabronione.  W 2005 roku został dyrektorem programowym “Radia Racja”. Obecnie Mikoła Markiewicz jest redaktorem portalu internetowego gazety  pahonia.org i doradcą zarządu “Radia Racji” ds. programu i rozwoju rozgłośni.

 

 

Другие политические заключённые

  • Dzmitrij Nowik
  • Aleh Fedarkiewicz
  • Wadim Kabanczuk
  • Siarhiej Guminskij
  • Wital Rymaszeuski